จำนวนภาพทั้งหมด(แถว):0ภาพ
หัวข้อภาพ:ประชุมคณะกรรมการ
รายละเอียด :
เรียนคณะกรรมการสมาคมหมออนามัยทุกท่าน วันที่ 6 ม.ค.59 เรียนเชิญร่วมงานสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2559 นะครับ เรียนฝากท่านเลขาและท่านผช.เลขา ประสานคณะกม.ทุกท่านทราบด้วยนะครับ. ขอบคุณมากครับ
ผู้ POST :สมาคมหมออนามัยอุดรธานี   เมื่อ: 05/01/2559:16:28:34
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com