จำนวนภาพทั้งหมด(แถว):0ภาพ
หัวข้อภาพ:29 มค.59
รายละเอียด :
นี่คือหลักฐานว่าชมรมผอ.รพ.สต. ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารแล้วครับพี่น้อง แต่อย่าเพิ่งลดระดับการรวมพลัง เรายังคงต้องเดินหน้าต่อรวมพลังให้รพ.สต.ถูกระบุในกฏหมาย และมีโครงสร้างรพ.สต. ที่ตรงตามภาระงาน มีความก้าวหน้าทัดเทียมวิชาชีพอื่น เรายังคงเดินหน้าต่อเพื่อแสดงศักยภาพชมรมผอ.รพ.สต.ทั่วประเทศ/ชวส./สคสท/ชมรมนวก.รพศ.รพท/เครือข่ายข้าราชการพลเรือนไทย/เครือข่ายพสกนิกรไทย รวมใจสามัคคี และภาคีเครือข่ายทุกองค์กร 29 มค. 2559 วันประวัติศาสตร์ของหมออนามัย วันที่ยิ่งใหญ่ของชาวรพ.สต. ออกมาเจอกันหน้าทำเนียบนะครับพี่น้องหมออนามัยยยย
ผู้ POST :สมาคมหมออนามัยอุดรธานี   เมื่อ: 18/01/2559:16:28:34
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com