จำนวนภาพทั้งหมด(แถว):0ภาพ
หัวข้อภาพ:ประชุม21มค59
รายละเอียด :
เรียน คณะกรรมการสมาคมฯที่เคารพทุกท่าน พรุ่งนี้ วันที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น.-12.00 น. ที่ห้องอาหารสวนทิพย์ (บ้านบ่อน้ำ) หนองสำโรง ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ (ทั้งคณะกรรมการชุด ที่ 2 และตัวแทนสมาชิกแต่และอำเภอที่ส่งรายชื่อมา) เสร็จแล้วรับประทานอาหารร่วมกัน นะครับ ปล.ด้วยความเคารพครับ
ผู้ POST :สมาคมหมออนามัยอุดรธานี   เมื่อ: 20/01/2559:16:28:34
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com