จำนวนภาพทั้งหมด(แถว):11ภาพ
หัวข้อภาพ:วิชาชีพ...
รายละเอียด :
14 กันยายน 2545 เป็นวันประกาศ "หมออนามัยอห่งชาติ" เป็นคำกล่าวจากท่านอาจารย์นายแพทย์ประเวส วะศรี.....อีกวันที่เราเรียกร้อง พรบ.วิชาชีพ...เกือบ ๑๔ ปี แล้วน่ะครับ..นี่คือภาพความทรงจำ...ทรามกลางสายฝน...ภาพอาจไม่ครบทุกท่าน...แต่ทุกท่านก็มาด้วยใจ...ภาพเหล่านี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านประเสริฐ...อุปนายกคนปัจจุบัน
ผู้ POST :สมาคมหมออนามัยอุดรธานี   เมื่อ: 23/01/2559:16:28:34

รายละเอียดภาพ:« เมื่อ:23/01/2559 | 12:00:18 น. »
POST:: หัวข้อภาพ:ชื่อภาพ:7970.jpg


รายละเอียดภาพ:« เมื่อ:23/01/2559 | 11:59:51 น. »
POST:: หัวข้อภาพ:ชื่อภาพ:7960.jpg


รายละเอียดภาพ:« เมื่อ:23/01/2559 | 11:59:25 น. »
POST:: หัวข้อภาพ:ชื่อภาพ:7950.jpg


รายละเอียดภาพ:« เมื่อ:23/01/2559 | 11:59:25 น. »
POST:: หัวข้อภาพ:ชื่อภาพ:7940.jpg


รายละเอียดภาพ:« เมื่อ:23/01/2559 | 11:58:53 น. »
POST:: หัวข้อภาพ:ชื่อภาพ:7930.jpg


รายละเอียดภาพ:« เมื่อ:23/01/2559 | 11:58:18 น. »
POST:: หัวข้อภาพ:ชื่อภาพ:7920.jpg


รายละเอียดภาพ:« เมื่อ:23/01/2559 | 11:57:12 น. »
POST:: หัวข้อภาพ:ชื่อภาพ:7910.jpg


รายละเอียดภาพ:« เมื่อ:23/01/2559 | 11:57:49 น. »
POST:: หัวข้อภาพ:ชื่อภาพ:789.jpg


รายละเอียดภาพ:« เมื่อ:23/01/2559 | 11:56:52 น. »
POST:: หัวข้อภาพ:ชื่อภาพ:7890.jpg


รายละเอียดภาพ:« เมื่อ:23/01/2559 | 11:56:30 น. »
POST:: หัวข้อภาพ:ชื่อภาพ:7880.jpg


รายละเอียดภาพ:« เมื่อ:23/01/2559 | 11:56:06 น. »
POST:: หัวข้อภาพ:ชื่อภาพ:7870.jpg

สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com