จำนวนภาพทั้งหมด(แถว):1ภาพ
หัวข้อภาพ: สนับสนุนน้อง นวก .
รายละเอียด :
ติวสอบภาค ก วันนี้ ที่ ห้องร่มโพธิ์ทอง 1 สสจ.อุดรธานี้ ติวโดยติวเตอร์วิน (อ.ชวินทร์ ฉัตรเนตร) สมาคมหมออนามัย อุดรธานี โดยคุณคำผล วงษ์สุริยา นายกสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี สนับสนุนค่าใช้จ่ายจำนวน 10,000 บาทในนามสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
ผู้ POST :สมาคมหมออนามัยอุดรธานี   เมื่อ: 25/06/2559:16:28:34

รายละเอียดภาพ:« เมื่อ:25/06/2559 | 10:42:12 น. »
POST:: หัวข้อภาพ:ชื่อภาพ:7980.jpg

สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com