จำนวนภาพทั้งหมด(แถว):0ภาพ
หัวข้อภาพ:ปั่นจักรยาน
รายละเอียด :
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ ของจังหวัดอุดรธานีครับ 13 กค. 59 อำเภอหนองแสง ขอเชิญร่วมกิจกรรม วิ่ง เดิน เพื่อสุขภาพชมทุ่งปอเทือง งานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีร่วมกิจกรรมและเป็นประธานในการมอบรางวัลด้วย
ผู้ POST :สมาคมหมออนามัยอุดรธานี   เมื่อ: 12/07/2559:16:28:34
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com