จำนวนภาพทั้งหมด(แถว):0ภาพ
หัวข้อภาพ:อุทุกภัยอุดรธานี3
รายละเอียด :
ท่าน สสอ.มาต้อนรับ วันนี้ชมรมผอ.รพ.สต.อุดรธานี และสมาคมหมออนามัย นำโดยนายคำผล วงศ์สุริยา ประธานชมรมผอ.รพ.สต./นายกสมาคมหมออนามัย พร้อมคณะ ออกดูแลช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รพ.สต.ในเขตอำเภอน้ำโสม - นายูง ที่ประสบอุทกภัยครับ
ผู้ POST :สมาคมหมออนามัยอุดรธานี   เมื่อ: 12/11/2559:16:28:34
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com