จำนวนภาพทั้งหมด(แถว):0ภาพ
หัวข้อภาพ:รณรงค์เลิกบุหรี่
รายละเอียด :
ทีมงานสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับทีม สสอ.จ.อุดรธานี ชมรม อสม.จ.อุดรธรนี ทีมชมรมปั่นจักรยาน จ.อุดรธานี ประชุมเตรียมงานโครงการ ๘X๔ รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้าง กระแสรณรงค์เลิกบุหรี่ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ประชุมวันที่ 21 มิถุนายน 2561
ผู้ POST :สมาคมหมออนามัยอุดรธานี   เมื่อ: 21/06/2561:16:28:34
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๑-๗๑๗๙๐๙๖
webmaster:udonlove1@hotmail.com