จำนวนภาพทั้งหมด(แถว):0ภาพ
หัวข้อภาพ:ประชุม 7-8 พย.61 ตามโครงการประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อเข้าสู่วิชาชีพการสาธารณสุข
รายละเอียด :
ประชุม 7-8 พย.61 ตามโครงการประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อเข้าสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน จ.อุดรธานี ปี 2561 ณ โรงแรมบ้านเชียง จ.อุดรธานี
ผู้ POST :สมาคมหมออนามัยอุดรธานี   เมื่อ: 07/11/2561:16:28:34
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๑-๗๑๗๙๐๙๖
webmaster:udonlove1@hotmail.com