จำนวนภาพทั้งหมด(แถว):0ภาพ
หัวข้อภาพ:รับสมัครการจ้างงานผู้พิการปี 2563
รายละเอียด :
ผู้พิการ ที่มีความประสงค์จะทำงานใน รพ.สต. รพ.สต.ใดสนใจการจ้างงานผู้พิการ รายละเอียดและกรอกข้อมูลตามลิงค์ การจ้างงานให้จากมูลนิธิ เพื่อให้มาทปำงานช่วยที่ รพ.สต. โดยทางมูลนิธิ จะจ่ายเงินเดือนให้ผู้พิการโดยตรง มีข้อสงสัยใดติดต่อ:คุณสายัณห์ 0866394092 https://www.sif.or.th/ https://sif.microsoftcrmportals.com/th-TH/2563/ คีย์บันทึกเข้าไปเลยน่ะครับ ทำงานที่ รพ.สต./ลักษณะที่ 1 ผู้ประสานคือ ตัวเรา/เงินมูลนิธิจ้างให้/ต้องเป็นผู้พิการที่สามารถมาทำงานกับเราได้ไม่เป็นภาระ /ถ้ามูลนิธิพิจารณาผ่านแล้วค่อยส่งหลักฐานต่างๆอีกครั้งครับ
ผู้ POST :สมาคมหมออนามัยอุดรธานี   เมื่อ: 10/05/2562:16:28:34
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com