จำนวนภาพทั้งหมด(แถว):1ภาพ
หัวข้อภาพ:จัดจำหน่ายแก้ว
รายละเอียด :
รายการ 1.แก้วยาว กินน้ำ ราคา 400 บาท 2.แก้วกาแฟ ราคา 750 บาท จัดจำหน่ายแก้ว ติดต่อตัวแทนแต่ละอำเภออะถื้อสนับสนุนสมาคมหมออนามัยอุดรธานีเพื่อดำเนินงานต่างๆ
ผู้ POST :สมาคมหมออนามัยอุดรธานี   เมื่อ: 29/06/2562:16:28:34

รายละเอียดภาพ:« เมื่อ:29/06/2562 | 10:54:59 น. »
POST:: หัวข้อภาพ:ชื่อภาพ:8220.jpg

สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com