จำนวนภาพทั้งหมด(แถว):0ภาพ
หัวข้อภาพ:สนันสนุนงบ รพ.สต.บ้านตาด
รายละเอียด :
สมาคมหมออนามัยอุดรธานี ร่วมสนับสนุนงบประมาณรับประเมิน รพ.สต./สสอ.ดีเด่น ณ รพ.สต.ตาดทอง ที่สนับสนุนงบประมาณ รพ.สต.ตาดทอง ประกวด รพ.สต.ดีเด่นระดีบเขต
ผู้ POST :สมาคมหมออนามัยอุดรธานี   เมื่อ: 10/07/2562:16:28:34
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com