จำนวนภาพทั้งหมด(แถว):2ภาพ
หัวข้อภาพ:ประชุมคณะกรรมการสมาคมหมออนามัย ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา 08.30-16.30 น.สวนน้ำมิลินท์
รายละเอียด :
เรียนคณะกรรมการสมาคมหมออนามัยจ.อุดรธานี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหมออนามัยครั้งที่๕/๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสวนน้ำมิลินท์ อ.เมือง จ.อุดรธานี รบกวนทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพราะมีวาระสำคัญ การแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมหมออนามัยชุดที่๔ ครับ
ผู้ POST :สมาคมหมออนามัยอุดรธานี   เมื่อ: 10/09/2562:16:28:34

รายละเอียดภาพ:« เมื่อ:10/09/2562 | 12:05:56 น. »
POST:: หัวข้อภาพ:ชื่อภาพ:8241.jpg


รายละเอียดภาพ:« เมื่อ:10/09/2562 | 12:05:56 น. »
POST:: หัวข้อภาพ:ชื่อภาพ:8230.jpg

สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com