จำนวนภาพทั้งหมด(แถว):4ภาพ
หัวข้อภาพ:กำหนดการประชุม 26-27 พย.2563 รางวัลทอง จำนวน 2 รางวัล และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่า 30,000 บาท
รายละเอียด :
กำหนดการประชุม 26-27 พย.2563 " สา,สุข อุดร ทอสายใย รวมใจเป็นหนึ่ง "
รางวัลทอง จำนวน 2 รางวัล และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่า 30,000 บาท มอบแก่ผู้มาร่วมที่ลงทะเบียนทุกท่านครับ
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

เวลา 13.00 น. จับราวัล ทองคำ ให้ผู้เข้ามาร่วมงานช่วงบ่าย โดยท่าน นพ.สสจ.อุดรธานี
เวลา 18.00-22.00 น. จับรางวัล ทองคำ อีก 1 รางวัล และรางวัลอื่นๆ อีก กว่า 30,000 บาท ให้ผู้มาร่วมงานทุกท่าน
ผู้ POST :สมาคมหมออนามัยอุดรธานี   เมื่อ: 23/11/2563:16:28:34

รายละเอียดภาพ:« เมื่อ:23/11/2563 | 09:56:48 น. »
POST:: หัวข้อภาพ:ชื่อภาพ:8603.png


รายละเอียดภาพ:« เมื่อ:23/11/2563 | 09:56:48 น. »
POST:: หัวข้อภาพ:ชื่อภาพ:8592.jpg


รายละเอียดภาพ:« เมื่อ:23/11/2563 | 09:56:48 น. »
POST:: หัวข้อภาพ:ชื่อภาพ:8581.jpg


รายละเอียดภาพ:« เมื่อ:23/11/2563 | 09:56:48 น. »
POST:: หัวข้อภาพ:ชื่อภาพ:8570.jpg

สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๑-๗๑๗๙๐๙๖
webmaster:udonlove1@hotmail.com