จำนวนภาพทั้งหมด(แถว):0ภาพ
หัวข้อภาพ:การแต่งกาย รางวัลมูลค่ารวม 3 หมื่น
รายละเอียด :
การแต่งกาย * ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ขอให้ใส่เสื้อเหลือง *งานตอนเย็นวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ใส่ชุดสวย ชุดหล่อ ฟรีสไตร์ *ส่วนในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ใส่ชุดสุภาพนะครับ ขอบคุณครับ
ผู้ POST :สมาคมหมออนามัยอุดรธานี   เมื่อ: 24/11/2563:16:28:34
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๑-๗๑๗๙๐๙๖
webmaster:udonlove1@hotmail.com