[HOME] [ข่าวทั้งหมด]

สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี

 

เลขที่ข่าว :
108
เรื่อง :
ประชุมวิชาการตามโครงการประชุมวิชาการพัฒนาฯเพื่อเข้าสู่วิชาชีพการสาธารณสุข
ประเภทข่าว
ข่าวอบรม
เนื้อข่าว :
ประชุมวิชาการตามโครงการประชุมวิชาการพัฒนาฯเพื่อเข้าสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน จังหวัดอุดรธานี ปี 2561 วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ไฟลที่แนบ :
108.pdf
108.pdf
โดย :
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี อีเมล : sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
ลำดับข่าวที่ :
108 บันทึกเมื่อ : 2561-11-01:09:50:05