[HOME] [ข่าวทั้งหมด]

สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี

 

เลขที่ข่าว :
109
เรื่อง :
ประชุมสมาคมหมออนามัยอุดรธานี วันอังคารที 4 ธันวาคม61 เวลา 09.00น. ณ รพ.สต.นากว้าง จ.อุดรธานี
ประเภทข่าว
ข่าวประชุม
เนื้อข่าว :
เรียนคณะกรรมการสมาคมหมออนามัยอุดรธานี
 
ขอเชิญประชุมในวันที่ 4 ธันวาคม61 เวลา 09.00น. ณ รพ.สต.นากว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี
 
นายคำผล วงศ์สุริยา
 
นายกสมาคมหมออนามัยอุดรธานี
ไฟลที่แนบ :
109.
109.
โดย :
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี อีเมล : sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
ลำดับข่าวที่ :
109 บันทึกเมื่อ : 02/12/2561:18:21:51