[HOME] [ข่าวทั้งหมด]

สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี

 

เลขที่ข่าว :
110
เรื่อง :
เรียนคณะกรรมการสมาคมหมออนามัยอุดรธานี ขอเชิญประชุมประจำเดือนในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00น. ณ
ประเภทข่าว
ข่าวประชุม
เนื้อข่าว :
เรียนคณะกรรมการสมาคมหมออนามัยอุดรธานี
 
ขอเชิญประชุมประจำเดือนในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สธ.อุดรธานี หนังสือเชิญจะดำเนินส่งพรุ่งนี้ หนังสือเชิญประชุมส่งeletter แล้ว
ไฟลที่แนบ :
110.
110.
โดย :
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี อีเมล : sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
ลำดับข่าวที่ :
110 บันทึกเมื่อ : 09/06/2562:22:15:56