[HOME] [ข่าวทั้งหมด]

สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี

 

เลขที่ข่าว :
112
เรื่อง :
ประชุมคณะกรรมการสมาคมหมออนามัย ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา 08.30-16.30 น.สวนน้ำมิลินท์
ประเภทข่าว
ข่าวอบรม
เนื้อข่าว :
เรียนคณะกรรมการสมาคมหมออนามัยจ.อุดรธานี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหมออนามัยครั้งที่๕/๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสวนน้ำมิลินท์ อ.เมือง จ.อุดรธานี รบกวนทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพราะมีวาระสำคัญ การแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมหมออนามัยชุดที่๔ ครับ
ไฟลที่แนบ :
112.
112.
โดย :
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี อีเมล : sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
ลำดับข่าวที่ :
112 บันทึกเมื่อ : 2562-09-08:11:31:52