[HOME] [ข่าวทั้งหมด]

สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี

 

เลขที่ข่าว :
98
เรื่อง :
ประชุมสมาคมหมออนามัย 31 กพ.2560 สสจ.อุดรธานี
ประเภทข่าว
ข่าวประชุม
เนื้อข่าว :
ประชุมสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี 31 กพ.2560 ณ ห้องประชุมทองกวาว สสจ.อุดรธานี เวลา 09.00 น.
ไฟลที่แนบ :
98.
98.
โดย :
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี อีเมล : sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
ลำดับข่าวที่ :
98 บันทึกเมื่อ : 30/01/2560:12:01:39