|HOME| |หน้าข่าวทั้งหมด|
 
ชมรมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
 
เลขที่ข่าว
หัวข้อข่าว
วัน/เวลา
ไฟล์
หน่วยงาน
SA-115 /2554 ประชุมสมาคมหมออนามัยจ.อุดรธานี 27 ธค. 2562 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ รพ.สต.สร้างแป้น" 2562-12-26 11:37:42 115.docx สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
SA-113 /2554 ประชุมสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี 15พย.2562" 2019-11-14 11:40:28 113.doc สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
SA-112 /2554 ประชุมคณะกรรมการสมาคมหมออนามัย ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา 08.30-16.30 น.สวนน้ำมิลินท์" 2562-09-08 11:31:52 112. สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
SA-111 /2554 ประชุมคณะกรรมการสมาคมหมออนามัย 28มิย.62 ห้องประชุมสหกรณ์สสจ.อด " 2019-06-27 18:16:49 111.docx สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
SA-110 /2554 เรียนคณะกรรมการสมาคมหมออนามัยอุดรธานี ขอเชิญประชุมประจำเดือนในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00น. ณ" 09/06/2562 22:15:56 110. สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
SA-109 /2554 ประชุมสมาคมหมออนามัยอุดรธานี วันอังคารที 4 ธันวาคม61 เวลา 09.00น. ณ รพ.สต.นากว้าง จ.อุดรธานี" 02/12/2561 18:21:51 109. สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
SA-108 /2554 ประชุมวิชาการตามโครงการประชุมวิชาการพัฒนาฯเพื่อเข้าสู่วิชาชีพการสาธารณสุข" 2561-11-01 09:50:05 108.pdf สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
SA-107 /2554 การจ้างงานผู้พิการ" 02/10/2561 11:24:12 107. สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
SA-106 /2554 26 กย.61เชิญ สสอ.จังหวัดอุดรธานี มาร่วมต้อนรับ รอง รมต.พลเอกฉัตรชัยฯ(ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)ใ" 2018-09-20 17:38:43 106.jpg สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
SA-105 /2554 26 กย.61 เชิญ ผอ.รพสต./อสม.จังหวัดอุดรธานี มาร่วมต้อนรับ รอง รมต.พลเอกฉัตรชัยฯ" 2018-09-20 17:32:34 105.jpg สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
SA-104 /2554 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสมาคมหมออนามัย 20 ก.ย.2561 เวลา 09.00น. ณ รพ.สต.นากว้าง อ.เมือง อุดรธานี" 19/09/2561 18:22:05 104. สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
SA-103 /2554 วันพฤหัสบดี ที่ 23 สค. 2561 เวลา08.30-16.30 น.ประชุมกรรมการสมาคมหมออนามัย ที่ รพ.สต.นากว้าง" 22/08/2561 19:30:20 103.docx สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
SA-102 /2554 ปั่นจักรยาน รณรงค์เลิกบุหรี่ฯ" 21/06/2561 10:11:35 102.jpg สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
SA-101 /2554 งานประชุมวิชาการ 55 ปี คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า วสส.ขก. " 11:59:07 101. สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
SA-100 /2554 ประชุมจัดงาน 55 ปี คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า วสส.ขก.จัดงาน ณ รร.ราชาวดี.21-23" 11:56:59 100. สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี

จำนวนข่าว   15 ข่าว

หน้า 1|2|3|4|5|6|7
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com