• ระบบลงทะเบียน
 • แจ้งชำระเงิน
 • ตรวจสอบข้อมูลสมัครและสรุปผลการลงทะเบียน

 • DOWLOAD
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมฯ
 • โครงการประชุมวิชาการบุคลากรสาธารณสุขฯ
 • ชื่อบัญชี
 • ป้ายประชาสัมพันธ์
 • ตารางการประชุม
 • วิทยากร
 • บัญชีธนาคาร

 • โครงการประชุมวิชาการ บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ “ก้าวสู่ระบบสุขภาพปฐมภูมิรูปแบบใหม่ ภายใต้วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างยั่งยืน” วันที่ 26-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.
  บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซี อุดรธานี
 • หมายเลขบัญชี 950-0-56817-9
 • ชื่อบัญชี "โครงการประชุมวิชาการบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2564"
 • สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
  E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
  โทร. ๐๘๑-๗๑๗๙๐๙๖
  webmaster:udonlove1@hotmail.com