<<กิจกรรมทั้งหมด>>       <ดูภาพทั้งหมด>0  ภาพ
หน้าที่  1/0
วิชาชีพหมออนามัย
รายละเอียด :
ต้องการเำพื่ออะไร
1.การดูแลประชาชนให้ได้สิทธิประโยชน์มากที่สุดและไว้วางใจกระทรวงสาธารณสุขที่มีเจ้าหน้าที่อย่างมีคุณภาพเหมือนวิชาชีพอื่นๆ
2.เพื่อดูแลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคนให้เหมือนวิชาชีพอื่นๆ
ผู้ POST :สมาคมหมออนามัยอุดร   เมื่อ: 07/12/2555:17:51:55
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com