<<กิจกรรมทั้งหมด>>       <ดูภาพทั้งหมด>1  ภาพ
หน้าที่  1/1
พอ.คือใคร
รายละเอียด :
พนักงานอนามัยหรือผู้ที่จบจากวิทยาลัยสาธารณสุข(สิรินธร)ในอดีตจะเลือกว่า จบพอ.หรือหมออนามัยนั้นเอง
ผู้ POST :สมาคมหมออนามัยอุดร   เมื่อ: 07/12/2555:17:47:20
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com