19หมออนามัยคือใคร

รักหมออนามัย
รักประชาชนรักหมออนามัย...
<<ทั้งหมด  1 ภาพ>>

พรบ
พรบ.วิชาชีพหมออนามัย...
<<ทั้งหมด  1 ภาพ>>

งานเรา
งานที่เราทำ...
<<ทั้งหมด  1 ภาพ>>

งานใคร
รักษา ล้างแผล...
<<ทั้งหมด  1 ภาพ>>

แสงสว่าง
หมออนามัยคือหัวใจของประชาชนผู้อยู่ไกล...
<<ทั้งหมด  1 ภาพ>>
  
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com