กิจกรรม
หัวเรื่อง :หมออนามัยมนแผนชาติ
เนื้อเรื่อง :#หมออนามัยและนักสาธารณสุขจะมีตัวตนในแผนชาติและแผนต่างๆแล้ว

ณ ตอนนี้ งานพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพประเทศไทยในระยะ 20 ปี(พศ.2560-2579) เริ่มมีการกล่าวถึงนักวิชาการสาธารณสุข และบทบาทของวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนมากขึ้นแล้ว(slideที่4-5)

จากเดิมที่เราเคยตัดพ้อว่าหมออนามัย นักสาธารณสุขไม่เคยถูกระบุในแผนด้านสุขภาพแห่งชาติฯ 20 ปี. มาบัดนี้คงจะต้องหันกลับมาติดตามแผนนี้อย่างใกล้ชิดตาม time frame (slide ที่ 6) ซึ่งระบุว่าจะเริ่มทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติฯ 20 ปี ให้แล้วเส...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 08/04/2561:เวลา:10:02:43:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :เตรียมจัดงงานประชุมวิชาการ 55 ปี คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า ววส.ขก.
เนื้อเรื่อง :เตรียมจัดงงานประชุมวิชาการ 55 ปี คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า ววส.ขก. 12/03/2561
http://www.kumpawahealth.net/act_allone.php?id=142...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 13/03/2561:เวลา:12:07:56:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :คืนสู่เหย้า 55 ปี วสส. ขก.
เนื้อเรื่อง :คืนสู่เหย้า 55 ปี วสส. ขก. ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 13/03/2561:เวลา:11:44:25:
จำนวนภาพ: 5 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :หมออนามัย
เนื้อเรื่อง :สิ่งที่พูดคุยกันในกลุ่มมันมิใช่การคิดเล็กคิดน้อย
แต่มันเป็นการสะท้อนความจริงว่าพวกเราได้พานพบ
อะไรมาบ้างในชีวิตการทำงาน ครับ
แสนสาหัส พวกเราทำงานกันมา. ไม่เคยย่อท้อ. แต่ความก้าวหน้าของพวกเราไม่มี ขาดขวัญกำลังใจในการทำงาน
ถ้าเราไม่ไป สสปช. แล้วเมื่อไรเราจะมีบ้านเป็นของตนเอง. เราต้องสร้างและกำหนดขึ้นมากันเอง. อย่าให้พวกพ่อค้าคนกลางมาเอาเปรียบเราอย่างนี้ ถึงเวลาแล้วครับพี่น้อง
สุขภาพดีถ้วนหน้าประชาไทย
หมอใกล้บ้านใกล้ใจของใครเล่า
หมอครอบครัวพะนะ!!มาก็อปเอา
ของเราไปเป็นผลงานแต่ไม่เนียน!!
(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 13/03/2561:เวลา:11:24:16:
จำนวนภาพ: 2 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :สมาชิกสภาวิชาชีพ
เนื้อเรื่อง :เรียนสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน

ท่านที่สมัครสมาชิกไปแล้ว. หากอยากรู้สถานะการสมัครสมาชิกสภาสามารถใช้ เลข13 หลักตรวจสอบ. ระบบจะแจ้งในเว็บสมัครสมาชิกได้ ดังนี้ครับ
1.หากชำระเงินแล้วตรวจสอบสถานะ. จะพบว่าขึ้นสถานะจ่ายเงินแล้ว.
2.หากสภาได้รับเอกสารแล้ว. สถานะหน้าตรวจสอบเอกสารจะว่างๆ แสดงว่ากำลังเข้าคิวตรวจเอกสาร
3.หากมีการตรวจเอกสารแล้ว. จะมีการติ๊กช่องเอกสารแต่ละฉบับ ดังนี้
3.1ถ้าขึ้นสถานะเอกสารครบถ้วน. ก็รอเข้าคิวอนุมัติเลขสมาชิกรอบต่อไป
3.2 ถ้าขึ้นสถานะเอกสารไม่ครบถ้วน. รีบส่งหลักฐานเพิ่มเติม. เมื่อหลัก...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 21/01/2561:เวลา:22:31:22:
จำนวนภาพ: 3 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :หมออนามัยมีจริงหรือในสังคมใน กธ
เนื้อเรื่อง :วิชาชีพสาธารณสุขกับการยอมรับจากวิชาชีพอื่นและคณะกรรมการตามกฎหมายต่างๆ

วิชาชีพสาธารณสุขชุมชนถือเป็นวิชาชีพน้องใหม่ที่ไม่ได้มาจากกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ “โรคศิลปะ” และเพิ่งมีกฎหมายรองรับในปี 2556 ทั้งที่โดยข้อเท็จจริงแล้วมีพัฒนาการมาตั้งแต่ปี 2456 หรือกว่าร้อยปีมาแล้ว งานหลักแท้ๆคือการส่งเสริมให้บุคคล ชุมชน ดูแลสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค และ ส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตตามปกติและมีความปลอดภัยในการทำงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จคือ การลดความเจ็บป่วยด้วยโรคพฤติกรรมไม่เหมาะสมของชุมชนลง แต่ด้วยการกระจายบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภา...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 20/01/2561:เวลา:12:35:51:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :หมออนามัยด่านหน้ากับก้าวคนละก้าว
เนื้อเรื่อง :เพจหมอจ่า drama-addict โพสต์มา สามโพสต์ได้ถูกใจจริงๆ

ประเด็นที่ มีหมอท่านหนึ่ง. มาแนะว่าควรเอาเงินบริจาคก้าวคนละก้าว. ไปลงทุนระยะยาว สร้างสุขภาพแทนซื้อเครื่องมือแพทย์
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156189489758291&id=141108613290

ซึ่งก็โดนโซเชียลถล่มตามระเบียบว่ามาจุ้นอะไรด้วย

ส่วนโพสที่สอง ขออนุญาติก็อปข้อความมาทั้งดุ้น. เพราะสื่อสารถึงหมออนามัยและรพ.สต.ได้ตรงใจมากๆ

"เรื่องที่มีคนเสนอว่าอยากเอาเงินบริจาคโครงการก้าวคนละก้าวของพี่ตูนไปเข้าระบบเพื่อทำเรื่องสร้างเสริมสุขภ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 20/01/2561:เวลา:12:25:31:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :3 พย. 2560 เวลา08.30น.ประชุมกรรมการสมาคมฯ
เนื้อเรื่อง : วันศุกร์ ที่ 3 พย. 2560 เวลา08.30น.ประชุมกรรมการสมาคมหมออนามัย ที่ รพ.สต.นากว้าง...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 01/11/2560:เวลา:17:27:33:
จำนวนภาพ: 10 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ชีวประวัติหมออนามัย ตอน 1
เนื้อเรื่อง : เราเกิดมาเมื่อ100ปี ข้าราชการชั้นจัตวาอยู่คู่สุขศาลาคนหนึ่งทำเด็กคลอดรอดปลอดภัย อีกคนดูแลเรื่องสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม พร้อมๆกับงานรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟู มีพี่ๆ น้องๆ อยู่หลายคนทำงานในชนบท แต่ชาวบ้านเรียกรวมๆว่าหมออนามัย พัฒนาตัวเองเรื่อยมาจนเติบใหญ่มาเป็น จนท
บริหารสาธารณสุข พี่ใหญ่ทำงานที่อำเภอ น้องๆที่ทำงานมีทั้งดูแลเรื่องฟัน และแพทย์ทางเลือกมีความสุขเรื่อยมา
ที่ทำงานชื่อมาหลากหลายชื่อ และเปลี่ยนเราจาก จนท บริหารฯมาเป็น นวก เรานึกว่า นวกชื่อที่แสนโก้ จะมีความก้าวหน้า แต่มันมากับงานที่หลั่งไหลเท ลงมาในตำแหน่ง นวก
...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 28/01/2560:เวลา:16:52:48:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ชีวประวัติหมออนามัย ตอน 2
เนื้อเรื่อง : เราเกิดมาเมื่อ100ปี ข้าราชการชั้นจัตวาอยู่คู่สุขศาลาคนหนึ่งทำเด็กคลอดรอดปลอดภัย อีกคนดูแลเรื่องสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม พร้อมๆกับงานรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟู มีพี่ๆ น้องๆ อยู่หลายคนทำงานในชนบท แต่ชาวบ้านเรียกรวมๆว่าหมออนามัย พัฒนาตัวเองเรื่อยมาจนเติบใหญ่มาเป็น จนท
บริหารสาธารณสุข พี่ใหญ่ทำงานที่อำเภอ น้องๆที่ทำงานมีทั้งดูแลเรื่องฟัน และแพทย์ทางเลือกมีความสุขเรื่อยมา
ที่ทำงานชื่อมาหลากหลายชื่อ และเปลี่ยนเราจาก จนท บริหารฯมาเป็น นวก เรานึกว่า นวกชื่อที่แสนโก้ จะมีความก้าวหน้า แต่มันมากับงานที่หลั่งไหลเท ลงมาในตำแหน่ง นวก
...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 28/01/2560:เวลา:16:53:05:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :กรรมการสภา
เนื้อเรื่อง : ยินดีกับกรรมการสภาสาธารณสุขชุมชนทุกท่าน30พย.59...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 06/12/2559:เวลา:12:06:09:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :กรรมการสภา
เนื้อเรื่อง : ประชุมชมรม ผอ.รพ.สต.เมือง ร่วมแสดงความยินดีกรรมสภาวิชาชีพสาธารณสุข คุณคำผล วงษ์สุริยา. ประธานชมรม ผอ.รพสตเมือง...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 06/12/2559:เวลา:12:03:46:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :อุทุกภัยอุดรธานี3
เนื้อเรื่อง : ท่าน สสอ.มาต้อนรับ วันนี้ชมรมผอ.รพ.สต.อุดรธานี และสมาคมหมออนามัย นำโดยนายคำผล วงศ์สุริยา ประธานชมรมผอ.รพ.สต./นายกสมาคมหมออนามัย พร้อมคณะ ออกดูแลช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รพ.สต.ในเขตอำเภอน้ำโสม - นายูง ที่ประสบอุทกภัยครับ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 12/11/2559:เวลา:14:48:21:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :อุทุกภัยอุดรธานี2
เนื้อเรื่อง : ทีมนายกสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี...ออกเยี่ยมและช่วยเหลือ....ห้วยน้ำใสมด้านข้างด้านหลัง รพสต....(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 12/11/2559:เวลา:13:24:12:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :อุทุกภัยอุดรธานี
เนื้อเรื่อง : วันนี้ชมรมผอ.รพ.สต.อุดรธานี และสมาคมหมออนามัย นำโดยนายคำผล วงศ์สุริยา ประธานชมรมผอ.รพ.สต./นายกสมาคมหมออนามัย พร้อมคณะ ออกดูแลช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รพ.สต.ในเขตอำเภอน้ำโสม - นายูง ที่ประสบอุทกภัยครับ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 12/11/2559:เวลา:11:32:44:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :เลือกตั้งสภาวิชาชีพสาธารณสุข
เนื้อเรื่อง : ใครไม่มีสิทธิ์โทรสอบถามได้........(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 06/11/2559:เวลา:11:51:11:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :เลือกตั้งสภาวิชาชีพสาธารณสุข
เนื้อเรื่อง :แกนนำหลักของเรามีใครบ้าง...อ.ริซกี ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 06/11/2559:เวลา:11:45:04:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :เลือกตั้งสภาวิชาชีพสาธารณสุข
เนื้อเรื่อง : แกนนำหลักของเรามีใครบ้าง...ดร.ไพศาล.......(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 06/11/2559:เวลา:11:44:28:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :เลือกตั้งสภาวิชาชีพสาธารณสุข
เนื้อเรื่อง :แกนนำหลักของเรามีใครบ้าง...อ.สมศักดิ์.......(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 06/11/2559:เวลา:11:43:26:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :เลือกตั้งสภาวิชาชีพสาธารณสุข
เนื้อเรื่อง :ท่านนายกสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี (นายคำผล วงศ์สุริยา)ร่วมเป็นกรรมการในทีมจักสรรคณะกรรมการสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ใน 12 ท่าน ...เพื่อเป็นตัวแทนของคนอุดรธานีในครั้งนี้....โปรดพิจารณาเลือกยกทีมนำ รพ.สต. 18-18 +31 ทีมเราเพื่อพวกเราเอง...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 06/11/2559:เวลา:11:37:22:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :เลือกตั้งสภาวิชาชีพสาธารณสุข
เนื้อเรื่อง : 28 พ.ย.2559


ทีมนำรพ.สต. มีดีอะไร?? ถึงกล้าอาสาเป็นตัวแทนสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน และกล้าคิด กล้านำ กล้าทำ กล้าเปลี่ยน


มาพบกับ "9"ข้อ

เพื่อสิทธิและความ"ก้าว"หน้า

เพื่อนำพาวิชาชีพ"ก้าว"ไกล1. ทีมนำรพ.สต มีผู้นำการผลักดัน พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 อย่างนายกไพศาล บางชวด "ท่านชายภูผา" ผู้ทำคลอดให้พรบ.ฉบับประวัติศาสตร์เกิดขึ้นมา ในเมื่อทำคลอดมากับมือ เรื่องสานต่อให้วิชาชีพนี้เติบโตไม่ต้องพูดถึง ย่อมทำได้ดีอย่างแน่นอน


2.ทีมนำรพ....(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 06/11/2559:เวลา:11:33:50:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :14 กันยายน วันหมออนามัยแห่งชาติ
เนื้อเรื่อง :14 กันยายน วันหมออนามัยแห่งชาติ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 14/09/2559:เวลา:13:06:22:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :14 กันยายน วันหมออนามัย
เนื้อเรื่อง : 14 กันยายน วันหมออนามัย...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 14/09/2559:เวลา:11:49:08:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :14 กันยายน วันหมออนามัย
เนื้อเรื่อง : 14 กันยายน วันหมออนามัย...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 14/09/2559:เวลา:11:47:45:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประชุม 20 สค.59 ณ รร.สวนเจ็ดพี่น้อง อ.เขื่อนอุบลรัตน์
เนื้อเรื่อง : ประชุม 20 สค.59 ณ รร.สวนเจ็ดพี่น้อง อ.เขื่อนอุบลรัตน์ ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 20/08/2559:เวลา:10:32:31:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประชุมสมาคมหมออนามัยอุดรธานี รพ.สต.นาข่า เวลา 13.00 น.วันที่ 14 กค.2559
เนื้อเรื่อง : ประชุมสมาคมหมออนามัยอุดรธานี รพ.สต.นาข่า เวลา 13.00 น.วันที่ 14 กค.2559 ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 14/07/2559:เวลา:14:20:38:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :26กค.2559
เนื้อเรื่อง : แถลงการณ์ ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย)
ฉบับที่ ๓/2559
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่ชมรม ผอ.รพ.สต.(ประเทศไทย)
ตามที่บุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั้งสายงานบริหาร (ผอ.รพ.สต.) สายงานวิชาการ (นักวิชาการสาธารณสุข) และสายงานทั่วไป (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ได้ร่วมประชุม Line Conference เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 มีมติให้จัดตั้ง ชมรม ผอ.รพ.สต.(ประเทศไทย) คัดเลือกคณะกรรมการบริหาร (ชั่วคราว) วาระ ๒ ปี เพื่อบริหารชมรมฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และต่อมาเมื่อวันที่ 29 มกราคม ๒๕๕๙ สมาช...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 12/07/2559:เวลา:15:30:41:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ปั่นจักรยาน
เนื้อเรื่อง : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ ของจังหวัดอุดรธานีครับ 13 กค. 59 อำเภอหนองแสง ขอเชิญร่วมกิจกรรม วิ่ง เดิน เพื่อสุขภาพชมทุ่งปอเทือง งานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีร่วมกิจกรรมและเป็นประธานในการมอบรางวัลด้วย...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 12/07/2559:เวลา:08:50:35:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :นครพนม
เนื้อเรื่อง : ท่านนายกและเลขาฯ ประชุมนครพนมร่วมกับ..อ.สมศักดิ์...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 27/06/2559:เวลา:07:05:57:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ชมรม
เนื้อเรื่อง : 27-29 มิย.2559 ประชุมชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย(ภาคอีสาน)จังหวัดนครพนม รายละเอียด http://www.kumpawahealth.net/index.php...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 25/06/2559:เวลา:11:12:21:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง : สนับสนุนน้อง นวก .
เนื้อเรื่อง :ติวสอบภาค ก วันนี้
ที่ ห้องร่มโพธิ์ทอง 1 สสจ.อุดรธานี้ ติวโดยติวเตอร์วิน (อ.ชวินทร์ ฉัตรเนตร) สมาคมหมออนามัย
อุดรธานี โดยคุณคำผล วงษ์สุริยา นายกสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี สนับสนุนค่าใช้จ่ายจำนวน 10,000 บาทในนามสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 25/06/2559:เวลา:10:47:10:
จำนวนภาพ: 2 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :กรรมการใหม่
เนื้อเรื่อง : ภาพคณะกรรมการสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี ชุดที่ 3 ประจำปี 2559...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 23/01/2559:เวลา:12:14:20:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :วิชาชีพ...
เนื้อเรื่อง : 14 กันยายน 2545 เป็นวันประกาศ "หมออนามัยอห่งชาติ" เป็นคำกล่าวจากท่านอาจารย์นายแพทย์ประเวส วะศรี.....อีกวันที่เราเรียกร้อง พรบ.วิชาชีพ...เกือบ ๑๔ ปี แล้วน่ะครับ..นี่คือภาพความทรงจำ...ทรามกลางสายฝน...ภาพอาจไม่ครบทุกท่าน...แต่ทุกท่านก็มาด้วยใจ...ภาพเหล่านี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านประเสริฐ...อุปนายกคนปัจจุบัน ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 23/01/2559:เวลา:12:13:09:
จำนวนภาพ: 12 ภาพ(ดูภาพ)

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10
       
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๑-๗๑๗๙๐๙๖
webmaster:udonlove1@hotmail.com