กิจกรรม
หัวเรื่อง :นายก
เนื้อเรื่อง : นายกสมาคมหมอนามัยจังหวัดอุดรธานีนายคำผล.......(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 21/01/2559:เวลา:13:16:56:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :21มค.59
เนื้อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ชุดเก่า ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 21/01/2559:เวลา:10:21:14:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประชุม21มค59
เนื้อเรื่อง : เรียน คณะกรรมการสมาคมฯที่เคารพทุกท่าน
พรุ่งนี้ วันที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น.-12.00 น. ที่ห้องอาหารสวนทิพย์ (บ้านบ่อน้ำ) หนองสำโรง ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ (ทั้งคณะกรรมการชุด ที่ 2 และตัวแทนสมาชิกแต่และอำเภอที่ส่งรายชื่อมา) เสร็จแล้วรับประทานอาหารร่วมกัน นะครับ

ปล.ด้วยความเคารพครับ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 20/01/2559:เวลา:17:48:06:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :29 มค.59
เนื้อเรื่อง : นี่คือหลักฐานว่าชมรมผอ.รพ.สต. ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารแล้วครับพี่น้อง

แต่อย่าเพิ่งลดระดับการรวมพลัง

เรายังคงต้องเดินหน้าต่อรวมพลังให้รพ.สต.ถูกระบุในกฏหมาย และมีโครงสร้างรพ.สต. ที่ตรงตามภาระงาน มีความก้าวหน้าทัดเทียมวิชาชีพอื่น

เรายังคงเดินหน้าต่อเพื่อแสดงศักยภาพชมรมผอ.รพ.สต.ทั่วประเทศ/ชวส./สคสท/ชมรมนวก.รพศ.รพท/เครือข่ายข้าราชการพลเรือนไทย/เครือข่ายพสกนิกรไทย รวมใจสามัคคี และภาคีเครือข่ายทุกองค์กร

29 มค. 2559
วันประวัติศาสตร์ของหมออนามัย วันที่ยิ่งใหญ่ของชาวรพ.สต.
(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 18/01/2559:เวลา:21:35:21:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :29 มค.59
เนื้อเรื่อง : ปุจฉา - วิสัชนา

1.ท่านคิดว่าระหว่างหน่วยงานที่ปรากฎอยู่ในกฎหมาย กับหน่วยงานที่ไม่ปรากฎอยู่ในกฎหมาย แตกต่างกันหรือไม่?? อย่างไร??

ผลกระทบ : มีผลต่อหน่วยงานที่จะได้รับการจัดสรรทรัพยากร คน เงิน ของ อย่างมาก คิดย้อนดูว่าจริงหรือไม่และเป็นอย่างไรกันบ้าง??

2.ท่านมองเห็นนัยยะในร่างโครงสร้างของ รพ.สต.ที่ผ่านมติ อ.ก.พ.สป.สธ.แล้วว่าบิดเบี้ยวหรือไม่ อย่างไร??

ผลกระทบ :
-ประชาชนไม่อาจเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างแท้จริง ไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ต...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 18/01/2559:เวลา:21:30:15:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประชุม23มค59
เนื้อเรื่อง : ประชุม23มค59 ร้านอาหารสวนทิพย์ อ.เมือง จ.อุดรธานี เวลา 09.00-12.00น. ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 13/01/2559:เวลา:10:55:21:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :งานเลี้ยงปีใหม่ 7 มค.2559
เนื้อเรื่อง : งานเลี้ยงปีใหม่ 7 มค.2559 ห้องทุ่งศรีเมือง2 รร.เชนทารา ของ สมาคมหมออนามัยร่วมกับชมรมสาธารณสุข จ.อุดรธานี ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 06/01/2559:เวลา:20:30:45:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประชุมคณะกรรมการ
เนื้อเรื่อง : เรียนคณะกรรมการสมาคมหมออนามัยทุกท่าน วันที่ 6 ม.ค.59 เรียนเชิญร่วมงานสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2559 นะครับ เรียนฝากท่านเลขาและท่านผช.เลขา ประสานคณะกม.ทุกท่านทราบด้วยนะครับ. ขอบคุณมากครับ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 05/01/2559:เวลา:21:39:44:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประชุมวิชาการ
เนื้อเรื่อง : นายกสภาวิชาชีพนายปิ่น.และนายทัคคนา......กล่าวในการประชุมวิชาการ....180วันข้างหน้า.....กรรมการ19คน....ประชุม 1ตค.58.....พรบ.วิชาชีพ..การสมัครสภา...ปัญหาปริ้นแก้แล้ว...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 15/12/2558:เวลา:11:38:55:
จำนวนภาพ: 3 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประชุมวิชาการ
เนื้อเรื่อง : ประชุมวิชาการ14-15ธค.58...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 15/12/2558:เวลา:11:22:43:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประชุมคณะกรรมการ
เนื้อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการ14ธค.58...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 15/12/2558:เวลา:11:20:48:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :คำสั่งรายชื่อกรรมการอบรม14-15 ธค.58 จ.หนองคาย...เพิ่มเติม
เนื้อเรื่อง : คำสั่งรายชื่อกรรมการอบรม14-15 ธค.58 จ.หนองคาย...เพิ่มเติม...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 13/12/2558:เวลา:12:19:51:
จำนวนภาพ: 6 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ตารางการอบรม14-15ธค.58 จ.หนองคายเพิ่มเติม
เนื้อเรื่อง : ตารางการอบรม14-15ธค.58 จ.หนองคายเพิ่มเติม...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 13/12/2558:เวลา:12:18:39:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ปั่นเพื่อพ่อ
เนื้อเรื่อง : สมาคมหมออนามัยอุดรธานี ร่วมปั่นเพื่อพ่อ และสนับสนุนน้ำดื่ม ผ้าเย็นบริการผู้ร่วมกิจกรรรมฯ มูลค่า 3000 บาท ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 12/12/2558:เวลา:11:18:01:
จำนวนภาพ: 7 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ตรียมบุกทำเนียบ-สธ.18 ธ.ค.ทวงคำตอบแก้เหลื่อมล้ำ ชี้สังกัด ก.พ.เป็น ‘ขรก.ชั้น 3
เนื้อเรื่อง : Mon, 2015-12-07 09:41 -- hfocus

เครือข่ายข้าราชการพลเรือนไทย นำทีมโดย ขรก.สธ.และสหภาพพยาบาล เตรียมยื่นหนังสือร้องทุกต่อนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบ 18 ธ.ค.นี้ พร้อมยื่นหนังสือต่อผู้บริหาร สธ.ต่อในช่วงบ่าย หลังเคยยื่นร้องทุกข์กว่า 150 วันแต่ยังไม่คืบ แจงกลายเป็นข้าราชการชั้น 3 ตันที่ชำนาญการ เพดานเงินเดือนต่ำกว่า ครู ทหาร ตำรวจ ท้องถิ่น ชี้ปัญหาเหลือมล้ำเงินเดือนและค่าตอบแทน ถูกหมักหมมเรื้อรังมานาน รัฐต้องสังคายนา เพื่อความเป็นธรรม เสมอภาค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ที่จะถึงนี้ ตัวแทนเครือข่ายข้าราชการ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 07/12/2558:เวลา:15:27:41:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประชุมคณะกรรมการ
เนื้อเรื่อง : เรียน กม.สมาคมฯทุกท่าน ครับ ขอเชิญร่วมประชุมเตรียมจัดงานโครงการประชุมวิชาการฯ 14-15 ธ.ค. 58 รร.รอยัลแม่โขง จ.หนองคาย ในวันที่ 8 ธ.ค. 58 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ สสจ. ขอความร่วมมือเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันครับ
...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 02/12/2558:เวลา:19:57:52:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ลดความเหลี่ยมล้ำ
เนื้อเรื่อง : ร่วมกันโหวต
●●○○○○●●
ผ่านช่องทาง www.change.org


ปัญหาความเหลื่อมล้ำในระบบราชการมีความเป็นมาอย่ างยาวนาน หลากหลายรูปแบบและหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการที่ไม่มองที่ผลงานและคนดีคนเก่งคนที่มีทักษะเฉพาะ ปัญหาใหญ่ก็คือ การเลือกปฏิบัติ และการไม่สร้างความชอบธรรมในระบบ ยังคงยึดติดในกรอบวิธีคิดแบบเดิมๆ คือ ระบบอุปถัมภ์หรือระบบพวกพ้อง จนเกิดปัญหาตามมาคือ การทุจริตคอรัปชั่น

สมาพันธ์เครือข่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไทย (สคสท.) รวมเครือข่ายองค์กรกว่า 35 องค์กร มีเป้าหมาชัดเจนต้องก...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 29/11/2558:เวลา:16:32:01:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :
เนื้อเรื่อง : ชื่ไม่งั้นคงจะน้อยหน้าสมาพันธ์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสายทั่วไปกับวิชาการ ที่กำลังจะจัดตั้งหลังประเด็นการเลื่อนเงินเดือนระดับ 1-7 กับการเข้าแท่งของ อปท.นชมผลงานของ ส.ปอ.ท.ครับ ที่ผลักดันเรื่องค่าตอบแทนของปลัดอำเภอให้เทียบเท่าผู้มีวิชาชีพได้
สมาพันธ์สาธานณสุข หรือสคสท.มีแนวร่วมที่เข้มแข็งเพิ่มเติมนอกเหนือจากภาคีเครือข่ายเดิม ขอมาร่วมขับเคลื่อนเดินหน้าแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำเพดานเงินเดือนข้าราชการพลเรือน เพิ่มเติมดังนี้
-สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย
-ชมรมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ รพศ. รพท

และล่าสุด
-สมาพั...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 29/11/2558:เวลา:09:48:49:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :รับสมัครวิชาชีพ
เนื้อเรื่อง : สวัสดีครับ สมาชิกทุกท่าน
วันนี้ที่ทุกท่านรอคอย
27 พ.ย. 2558
ฤกษ์ดีวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขครบรอบ 97
สภาการสาธารณสุขชุมชนเปิดรับสมาชิก แล้วครับ
คลิ๊กสมัครออนไลน์ได้ที่ http://ccph-th.job.thai.com...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 28/11/2558:เวลา:20:39:35:
จำนวนภาพ: 3 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง : เชิญประชุมวิชาการผู้บริหารสาธารณสุข 14-15 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัล แม่โขงหนองคาย
เนื้อเรื่อง :
ประเภท: ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: E-421/2558

เรื่อง: เรื่อง เชิญประชุมวิชาการผู้บริหารสาธารณสุข


เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี /โรงพยาบาลกุมภวาปี /โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง / สสอ.ทุกแห่ง

ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สาขาอุดรธานี ร่วมกับสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมวิชาการ พัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารสาธารณสุข ระดับตำบล ระดับอำเภอ การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพจังหวัดอุดรธานี ปี 2559 ขึ้นระหว่าง 14-15 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัล แม่โขงหนองคาย อ.เมือง จ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 04/12/2558:เวลา:23:29:53:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :สำหรับที่พักโรงแรมติดต่อคุณธนพร พูลศักดิ์ 0875159570, 0885576583
เนื้อเรื่อง : เรียน กม.สมาคมฯทุกท่าน ครับ โครงการประชุมวิชาการฯ 14-15 ธ.ค. 58 รร.รอยัลแม่โขง จ.หนองคาย ประชาสัมพันธ์ ประกาศและข่าว สสจ.แล้วนะครับ เรียนฝากทุกท่านประชาสัมพันธ์ web สมาคมหมออนามัยและกลุ่มline เพื่อเชิญชวนบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมประชุม สำหรับที่พักโรงแรมติดต่อคุณธนพร พูลศักดิ์
087 515 9570
088 557 6583. นะครับ
...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 26/11/2558:เวลา:11:38:49:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :จพ
เนื้อเรื่อง :จพ..เป็น นวก ยื่นศาลปกครอง ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 20/11/2558:เวลา:11:21:51:
จำนวนภาพ: 3 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :มหาบัณฑิต
เนื้อเรื่อง : ดีใจกลับท่าน มหาบัณฑิตทุกท่านครับ ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 20/11/2558:เวลา:11:11:28:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประชุม
เนื้อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการสมาคมหมออนามัย 20 พย.58 ห้องประชุมสหกรณ์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีเวลา 09.00-12.00น.

...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 20/11/2558:เวลา:11:07:25:
จำนวนภาพ: 2 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประชุมคณะกรรมการ
เนื้อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการสมาคมหมออนามัย 20 พย.58 ห้องประชุมสหกรณ์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีเวลา 09.00-12.00น....(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 19/11/2558:เวลา:21:40:29:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ฐานเงินเดือน
เนื้อเรื่อง : หนังสือจากสำนักงานปลัดสำนักนายกตอบกลับเรื่องเพดานเงินเดือนที่เรายื่น 9 ตค. 58 และมีคำสั่งตามความหนังสือ ทางแกนนำเราตามติดตลอดครับ ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 19/11/2558:เวลา:16:23:14:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :เสื้อ ชวส.
เนื้อเรื่อง : เสื้อ ชวส.ราคา349 บาท ค่าส่ง 50 บาทครับ
มากกว่า 10 ตัว ส่งฟรีครับ คอกลม 169 บาท...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 19/11/2558:เวลา:16:13:33:
จำนวนภาพ: 5 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :หมออนามัยคือใคร..ในความคิดของท่าน
เนื้อเรื่อง : มากมายมหาศาลนานนมกาเล...แต่เมื่อกล่าวถึงมวลรวมของงานและผลงานกระทรวงบุคคลที่ทำงานไม่มีชื่อในสารบบ...
...รู้ว่าคนไม่พอ..รู้ว่าต้องจัดการบริหารบุคคลด้วยการสร้างคนอย่างไร...รู้ว่าคนทำงานต้องการความมั่นคงยั่งยืนเช่นเดียวกันกับเราๆท่านๆ..แต่กลับไม่ได้มีอะไร...ได้แต่ฟัง..กพ.ว่ามา...จริงเพราะขึ้นอยู่กับ กพ.แต่การจัดการอย่างไรที่ กพ.จะต้องฟังเจ้าของเรื่อง...เต็มที่ เต็มใจ แสดงพลังและจุดยืนเพื่อคนทำงานสมกับเป็นกระทรวงที่เก่งทีสุดในประเทศไทยบ้างหรือเปล่า...คิดไปก็อายท้องถิ่นเขาเหมือนกันนะเขาเพิ่งเกิดไม่กี่ปีแต่เขาก็สามารถกำหนดตัวเองได้..ไม่เปรียบเ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 17/11/2558:เวลา:10:21:00:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :url ของ สภาการสาธารณสุขชุมชน
เนื้อเรื่อง : url ของ สภาการสาธารณสุขชุมชน https://ccph-th.job.thai.com
ยังไม่ได้เปิดบัญชีกระแสรายวัน (สภาเปิด และแจ้ง ธนาคารกรุงไทยแล้ว จะมีผล 9 พย.)
เอกสารของสภาฯ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/224/1.PDF
...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 17/11/2558:เวลา:10:12:42:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประชุมชมรมฯ
เนื้อเรื่อง :ประชุมสมาคมหมออนามัยอุดร...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 05/11/2558:เวลา:10:51:45:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :สอบ จพ.นวก
เนื้อเรื่อง : สรุปประเด็นกรณีสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปสธ. เตรียมเปิดสอบบรจุ จพ./นวก. http://pr.moph.go.th/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=77023
บัติงาน, นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
----------------
1.มีมติจัดสอบภาค ก ข พิเศษ และภาค ค โดย ภาค ก ข เป็นภาคพิเศษ สอบพร้อมกัน 23 - 24 มค 59
ก เป็นความรู้ทั่วไป
ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ค สอบสัมภาษณ์
2.บุคคลที่สามารถสอบได้
- ต้องมีวุฒิตามคุณสมบัติ
- ตำแหน่ง จพ. 1388 ตำแหน่ง
- ตำแหน่ง นวก. 410 ตำแหน่ง
สำ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 05/11/2558:เวลา:10:48:42:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประชุมชมรมฯ
เนื้อเรื่อง : ประชุมชมรมสาธารณสุขประเทศไทยภาคเหนือ15-17 กรกฎาคม 2558 จ.เชียงราย...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 17/06/2558:เวลา:21:55:16:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประชุมชมรม
เนื้อเรื่อง : ประชุมชมรมสาธารณสุขประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ12-14 กรกฎาคม 2558 จ.อุบลราชธานี
http://www.kumpawahealth.net/...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 17/06/2558:เวลา:21:58:30:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10
       
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๑-๗๑๗๙๐๙๖
webmaster:udonlove1@hotmail.com