กิจกรรม
หัวเรื่อง :ประชุมชีพสงขลา
เนื้อเรื่อง : ประชุมวิชาชีพพร้อมเลือกตั้ง...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 11/06/2558:เวลา:17:05:24:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประชุมเตรียมงานเลือกตั้งนายกสมาคมที่จ.สงขลา
เนื้อเรื่อง : เรียน คณะกรรมการสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี ที่เคารพทุกท่าน
ขอเชิญคณะกรรมการฯทุกท่านร่วมประชุม ในวันที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 น. (ที่) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสูง อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ขอให้ทุกท่านพร้อมเพรียงกันตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาเข้าร่วมประชุมฯต่อไป
...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 08/06/2558:เวลา:14:41:09:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประชุมวิชาชีพที่สงขลาเลือกตั้งนายก....
เนื้อเรื่อง : วันที่11 มิ.ย ช่วงเช้า มีบรรยาย จุดเปลี่ยน"มาตรฐานสายงานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน"

วันที่ 12 มิ.ย 58 เรามีสัมนาเชิงปฏิบัติการ ประชุมกลุ่ม ทำค่างาน เพื่อนำไปสู่การเลื่อน่ระดับ การมีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งจพ./นวก.สาธารณสุข
อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเรื่องอัตรากำลัง และค่าตอบแทนที่สูงขึ้นในอนาคต.......(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 07/06/2558:เวลา:16:38:50:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :หมออนามัยทำคลอดเช้านี้
เนื้อเรื่อง : นี่คือหมออนามัย หมอชาวบ้าน หมอชายแดน หมอที่อยู่กับชุมชน กับชาวบ้าน พนักงานอนามัย พอ. เขาทำมาตลอดตั้งแต่รุ่นพี่ เสียสละ ความลำบาก อยู่บ้าน หมอบ้านอก ไม่มีวิชาชีพ แต่ทำด้วยใจรัก ดูแลประชาชนดุจญาติมิตร บนดอย บน เขา บ้านป่า ชายแดน ..เขาทำได้...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 07/06/2558:เวลา:15:03:39:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประชุม วิชาชีพสาธารณสุข 10-12 มิถุนายน 2558 จ.สงขลา
เนื้อเรื่อง :เชิญร่วมประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจุดเปลี่ยน “มาตรฐานสายงานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน”(โหลดเอกสารจากเมนู ดาวน์โหลด) หมายเลขบัญชี 142-0-16877-0

ด้วยสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการ “จุดเปลี่ยน: มาตรฐานสายงานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” ในระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมลี การ์เด้น พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงการบริหารทรัพยากรกำลังคนด้านสาธารณสุข นับแต่อดีต ปัจจุบัน และมุ่งสู่อนาคต จึงต้องให้มีกระบวนการตรวจสอบมา...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 03/06/2558:เวลา:11:54:15:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประชุม
เนื้อเรื่อง : 2-5มีค.58 ประชุมวิชาชีพ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 24/02/2558:เวลา:21:36:50:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประชุม
เนื้อเรื่อง : ก้าวสู่วิชาชีพ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 24/02/2558:เวลา:21:35:55:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ระดับชาติ
เนื้อเรื่อง : ประกวดอสม.ดีเด่นระดับประเทศ 25 กพ.58 รพ.สต.พันดอน อ.กุมภวาปี...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 24/02/2558:เวลา:21:34:27:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ปฎิรูประบบสาสุข
เนื้อเรื่อง : ด้วยชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และสมาคมหมออนามัย จัดประชุมการจัดทำแผนการปฏิรูประบบสุขภาพระดับปฐมภูมิ โดยเฉพาะการถ่ายโอน รพ.สต. ไปอยู่กับ อปท. ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญกม.สมาคม และ ผู้แทน รพ.สต.ทุกจังหวัด ร่วมประชุมเพื่อ ระดมความคิดเห็น จัดทำข้อเสนอ ผู้บริหาร และรัฐบาล ในวันที่ 24. ก.พ.58 ณ ห้องประชุมไพจิตรปวบุตร ตึก สป. รายละเลียดส่งmail ทุกท่านแล้วครับ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 21/02/2558:เวลา:09:05:31:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :วิชาชีพ
เนื้อเรื่อง :

ตอบคุณบุญส่งและสมาชิกที่สอบถามทุกท่าน

โปรดทำความเข้าใจและแยกเป็น 2 ประเป็น ประเด็นแรก เรื่องสมาชิกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ประเภทตลอดชีพ ซึ่ง จะต้องเป็นผู้ขอสมัครเป็นสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน ไม่แตกต่างจากบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 10 เพียงแต่สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขจะชำระค่าสมัครสมาชิกสภาแทนให้กับสมาชิกของสมาคม ประเภทตลอดชีพตามที่เคยบอกกล่าวไว้ ซึ่งจะแจ้งข่าวการรับสมัครให้สมาชิกได้รับทราบ เมื่อสภาเปิดประกาศรับสมัครสมาชิกสภา (ขณะนี้ต้องรอประกาศรับสมัครสมาชิกสภา)

ส่วนอีกประเด็นเป็นเรื่องการ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 18/02/2558:เวลา:11:31:51:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ผอ.รพ.สต.ชพ.ความหวังของหมออนามัย
เนื้อเรื่อง : วันนี้ประชุม กม.ชมรม สธ.แห่งประเทศไทย ณ ห้อง ประชุม สนย. กระทรวงสาธารณสุข พรุ่งนี้ เสนอหนังสือขอกำหนดตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ชพ ท่านปลัด และ รมว.สธ....(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 12/02/2558:เวลา:20:27:38:
จำนวนภาพ: 5 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :สอ.น.นาม่วง
เนื้อเรื่อง : 9-10 ก.พ. อ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนา สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี นาม่วง อ.มงคล อดีตรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น เยี่ยมสอน.นาม่วง และติดตามงาน สอน.ต้นแบบ ชมทะเลบัวแดง ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 10/02/2558:เวลา:15:34:06:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประชุมทดสอบวิชาชีพสาสุข
เนื้อเรื่อง : ลิงค์เว็ปไซด์ที่ลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ(พัฒนาและหาส่วนขาด) http://www.hpathailand.org/meeting/register-meeting.php
ขอให้ผู้ลงทะเบียนผ่านออนไลน์ กรุณานำแบบตอบรับไปส่งในวันประชุมด้วย ขอบคณค่ะ (ไม่ต้องส่งทางเมล์)อะไร อย่างไร ทำไมต้องเตรียมตัวพัฒนาและทดสอบเบื้องต้น??
===========

การประชุมทั้งรุ่นที่ 1 2-5 มีนาคม 2558 ที่หาดใหญ่ และรุ่นที่ 2 10-13 มีนาคม 2558 นครศรีธรรมราช ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "จังหวะก้าวสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน: กระบวนการพัฒนาและหาส่วนขาด" ใช้เวลาเต็มวันแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 07/02/2558:เวลา:17:36:21:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประชุมสอบวิชาชีพ
เนื้อเรื่อง : ลงทะเบียนเข้าร่วมเวทีภาคใต้
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ก้าวสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
และหนังสือเชิญประชุมโครงการฯ
รุ่น 1 ลีการ์เดนท์ หาดใหญ่
3-5 มีนาคม 2558
รุ่น 2 ทวินโลตัส นครศรีฯ
11-13 มีนาคม 2558

เว็บ hpathailand.org

ช่องทาง...
ลงทะเบียน เข้าเมนู => ประชุม
(ก่อน 20 กุมภาพันธ์ 58)

สมาชิกสมาคมฯ 2,800.-฿
นักสาธารณสุข 3,000.-฿

โหลดโครงการ => ดาวน์โหลด
...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 04/02/2558:เวลา:22:24:13:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :วันนี้ 26/01/58 มีตัวแทนสายงานกลุ่ม จพ. เข้าร่วมเขียนค่างาน ท่ี สธ. เพื่อเขียนค่างานสู่...อาวุโส
เนื้อเรื่อง : วันนี้ 26/01/58
มีตัวแทนสายงานกลุ่ม จพ.
เข้าร่วมเขียนค่างาน ท่ี สธ.
เพื่อเขียนค่างานสู่...อาวุโส

ความเห็นส่วนตัว
การเขียนค่างาน...อาวุโส
ควรต้องเขียนให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
จพ..... ระดับอาวุโส ของ ก.พ.
และภารกิจ ที่เกินหน้าที่ปัจจุบัน

ทั้งนี้ต้องขอปลดล็อค กับ ก.พ.
ในการที่ได้กำหนดไว้
ให้อาวุโส เป็นหัวหน้างาน

อย่างไรก็ตาม(!!)
ณ ปัจจุบัน สู่วันข้างหน้านี้
สายวิชาการ บนเส้นทางวิชาชีพ
สู่ชำนาญการ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 26/01/2558:เวลา:20:48:31:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ภาพอดีต แห่งวันวาน เมื่อครั้งเราต่อสู้เพื่อให้ได้มา ซึ่ง ....พรบ
เนื้อเรื่อง : (ลำโพง) (ประกาศ) (ลำโพง) (ลำโพง) (ลำโพง)

ภาพอดีต แห่งวันวาน
เมื่อครั้งเราต่อสู้เพื่อให้ได้มา
ซึ่ง พรบ.วิชาชีพสาธารณสุขฯ

รำลึกถึงวันวาน
ที่เรามีใจร่วมเป็นหนึ่งเดียว

สานสัมพันธ์เลือดหมออนามัย
จับมือก้าวจูงด้วยกัน

สมาคมฯ + ชมรมฯ + หมออนามัย

ความทรงจำเหล่านั้น
จารึกด้วยตราสัญลักญณ์
อยู่บนหน้าปกหนังสือ
เอกสารประกอบการประชุม
"100 ปี สู่เส้นทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน"
และเรื่องเล่า...อยู่ในนั้นมากมาย
(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 14/01/2558:เวลา:17:05:52:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :หนังสือมอบอำนาจ
เนื้อเรื่อง : หนังสือมอบอำนาจ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 14/01/2558:เวลา:12:15:34:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ผอ.รพ.สต.รับมอบอำนาจการอนุมัติวงเงินเพิ่ม
เนื้อเรื่อง : ผอ.รพ.สต.รับมอบอำนาจการอนุมัติวงเงินเพิ่ม...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 14/01/2558:เวลา:12:13:01:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :แผนที่การปั่นจักรยาน
เนื้อเรื่อง : แผนที่การปั่นจักรยาน วันเสาร์ที่ 10 มกราคม ๒๕๕๘ ปั่นสองน่องท่องทะเลบัวแดง ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 08/01/2558:เวลา:15:17:52:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :วันเสาร์ที่ 10 มกราคม ๒๕๕๘ ปั่นสองน่องท่องทะเลบัวแดง
เนื้อเรื่อง : วันเสาร์ที่ 10 มกราคม ๒๕๕๘ ปั่นสองน่องท่องทะเลบัวแดง ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 08/01/2558:เวลา:15:14:40:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :วันที่ 9 มกราคม ๒๕๕๘ งานทะเลบัวแดง แข่งขันเต้นแอโรบิก 15 ทีม
เนื้อเรื่อง :
วันที่ 9 มกราคม ๒๕๕๘ งานทะเลบัวแดง แข่งขันเต้นแอโรบิก 15 ทีม ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 08/01/2558:เวลา:15:11:04:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประชุมคณะกรรมการสมาคมหมออนามัยอุดร. 23 ธค.2557 ณ สหกรณ์ สสจ.อด.เวลา 09.00 เป็นต้นไป
เนื้อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการสมาคมหมออนามัยอุดร. 23 ธค.2557 ณ สหกรณ์ สสจ.อด.เวลา 09.00 เป็นต้นไป ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 23/12/2557:เวลา:10:38:00:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ท่านสาธารณสุขนิเทศน์เขต8 เยี่ยม รพ.สต.ท่าลี่..สสอ.กุมภวาปีและคุณวิรัตน์ ทาสะโก ผอ.รพ.สต.ท่าลี่ ต้
เนื้อเรื่อง :ท่านสาธารณสุขนิเทศน์เขต8 เยี่ยม รพ.สต.ท่าลี่..สสอ.กุมภวาปีและคุณวิรัตน์ ทาสะโก ผอ.รพ.สต.ท่าลี่ ต้อนรับ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 18/12/2557:เวลา:18:29:53:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :วิ่งมินิมาราธอน ฝอยลม 27 ธค.57
เนื้อเรื่อง : วิ่งมินิมาราธอน ฝอยลม อ.หนองแสง 27 ธค.57 ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 24/11/2557:เวลา:16:10:31:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประชุมวิชาชีพหมออนามัย
เนื้อเรื่อง : วันนี้ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษพัฒนา รพ.สต.เพื่อประชาชนครั้งที่2/57 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กรมการแพทย์ ตามยุทธศาสตร์ 7 ด้าน ผมจะส่ง ให้ทาง mail หากท่านมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะส่งกลับมาได้เลยนะครับ สรุปอีกครั้งสุดท้ายวันที่ 20 ธ.ค. 57 อละเสนอ ท่าน ปลัด สธ. เพื่อ เสนอ รมต. สธ.เดือน ม.ค. 58 ครับ ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 24/11/2557:เวลา:16:24:24:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประชุมสมาคมในต่างจังหวัด
เนื้อเรื่อง :27-28 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมรายา แกรนด์ อ. เมือง จ. นครราชสีมา
เวทีเชียงใหม่ 11-12 ธ.ค.57
เวทีภาคกลางที่อยุธยา 22-23 ธ.ค.57
http://www.hpathailand.org/inf-news/infnews_showdetail.php?id=51
...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 24/11/2557:เวลา:17:22:46:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :รับ รมว.สธ. รมช.สธ.ที่ รพศ.อุดรธานี
เนื้อเรื่อง : บ่ายวันนี้ ต้อนรับ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สธ. นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.สธ.และผู้บริหาร สธ.ที่ รพศ.อุดรธานี ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 24/11/2557:เวลา:16:16:43:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :บ่ายวันนี้ รับ รมว.สธ. รมช.สธ.ที่ รพศ.อุดรธานี
เนื้อเรื่อง : บ่ายวันนี้ ต้อนรับ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สธ. นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.สธ.และผู้บริหาร สธ.ที่ รพศ.อุดรธานี ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 24/11/2557:เวลา:16:17:58:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประทานชมรมสาสุข
เนื้อเรื่อง : สมาคมหมออนามัยอุดรขอแสดงความยินดีกับท่านประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยคนใหม่ ..ท่านปรเมษฐ์ จินา ครับ ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 24/11/2557:เวลา:16:18:52:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :เยี่ยมและมอบเงินสวัสดิการกับสาธารณสุขอำเภอศรีธาตุ โดยท่านนายกศิริชัย และคณะ
เนื้อเรื่อง : เยี่ยมและมอบเงินสวัสดิการกับสาธารณสุขอำเภอศรีธาตุ โดยท่านนายกศิริชัย และคณะ ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 24/11/2557:เวลา:16:22:43:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ห้องประชุมสมาคมหมออนามัยวันนี้13ตค.57 ณ สปสช.เขต8
เนื้อเรื่อง : ห้องประชุมสมาคมหมออนามัยวันนี้13ตค.57 ณ สปสช.เขต8 อาหารว่างและห้องประขุม ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: :เวลา:00:00:00:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :2 ตุลาคม2556 100ปีสาสุขไทย
เนื้อเรื่อง : 2 ตุลาคม2556 100ปีสาสุขไทย...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 02/10/2557:เวลา:15:20:21:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :กิจกรรมก่อนมาเป็น พรบ.
เนื้อเรื่อง : กิจกรรมก่อนมาเป็น พรบ....(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 02/10/2557:เวลา:15:14:58:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10
       
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๑-๗๑๗๙๐๙๖
webmaster:udonlove1@hotmail.com