กิจกรรม
หัวเรื่อง :ประชุมนนทบุรี
เนื้อเรื่อง : วันนี้ประชุมการจัดทำวารสารหมออนามัย ณ รร.ริชมอน นนทบุรี ดร.สงครามชัย ประธานการประชุม ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 21/07/2557:เวลา:16:59:52:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประชุมเขต8
เนื้อเรื่อง : รายชื่อ กม.เครือข่ายหมออนามัยเขต 8 สมาคมหมออนามัยเชิญประชุม 1-2 สค. ที่มารวยกาเด็นท์ หนังสือกำลังเนินการส่ง สสจ.สสอ.ครับ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 21/07/2557:เวลา:16:59:04:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ความคืบหน้า พรบ.โดยผู้เขียน: ทัศนีย์ บัวคำ อุปนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุ ข20 กรกฎาคม 2557
เนื้อเรื่อง : Roadmap เป็นไปตามกรอบเวลาการทำงานของสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ในช่วงที่ผ่านมา ปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้นี้ จนถึงช่วงเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน 2557 นี้

คณะกรรมการสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 50 จะมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในมาตรา 51 (1), (2) และ (5)

สภาวิชาชีพฯ มีการประชุมคณะกรรมการสภาไป 2 ครั้ง เริ่มนับหนึ่ง เมื่อ 15 พค.ที่ผ่านมา ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาชีพ โดยมีนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข เป็นเลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาชีพฯ และปร...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 20/07/2557:เวลา:11:58:04:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :นายกร่วมเป็นกรรมการ
เนื้อเรื่อง : นายกสมาคมร่วมเป็นกรรมการประกวด รพ.สต.และสสอ.ดีเด่นระดับภาค...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 12/07/2557:เวลา:21:06:14:
จำนวนภาพ: 9 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง : วิเคราะห์การเงิน รพ.สต.อุดรธานี(ต่อ)
เนื้อเรื่อง : เงินfixcost ของรพ.สต.เพื่อสรุปภาคบ่าย ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 06/07/2557:เวลา:10:50:48:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :สมาคมวิชาชีพ
เนื้อเรื่อง : Thu, 2014-06-26 20:37 – Hfocus

“สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข” เตรียมทำข้อเสนอ คสช. ปฏิรูปงานด้านส่งเสริมป้องกันโรค เน้นให้ความสำคัญมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล ชี้แม้มีสสส.ทำงานด้านนี้ แต่ที่ผ่านมาเน้นไปที่รณรงค์ไปหลัก ต่างจากนักสาธารณสุขที่ลงไปทำงานกับประชาชนทุกระดับ พร้อมเปิดแนวคิดจัดตั้ง “กองทุนสุขภาพอำเภอ” ใช้หลักการเดียวกับกองทุนตำบลของสปสช. ทั้งการกระจายงบและบริหารเพื่อทำงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค แก้ปัญหา รพ.สต.ขาดแคลนงบประมาณ ด้าน “นายกสมาคมหมออนามัย” เผย รพ.สต.ร้อยละ 30 เหลือเงินบำรุงแค่พันบาท เตรียมเสนอ สธ.-สปสช.ปรับการจัด...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 02/07/2557:เวลา:22:58:02:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :พิจารณาการเงิน
เนื้อเรื่อง : วิเคราะห์เงิน รพ.สต.รพสต.นาข่า.....(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 02/07/2557:เวลา:11:35:54:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง : วิเคราะห์การเงิน รพ.สต.อุดรธานี
เนื้อเรื่อง : วิเคราะห์การเงิน รพ.สต.อุดรธานี ณ รพ.สต.นาข่า...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 02/07/2557:เวลา:10:32:52:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :คุณนเรศ กล่าวอธิบายเพิ่มเติม
เนื้อเรื่อง : เกี่ยวการใช้งบกับ อสม.เราต้องทำงานร่วมกับ อสม.ซึ่งต้องดูแลเขา ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 30/06/2557:เวลา:11:11:47:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ท่านคำผลอธิบายกับ สสจ.อด
เนื้อเรื่อง : การช่วยเหลือกับทาง รพสต.การโอนงบจาก สสจ....(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 30/06/2557:เวลา:11:06:20:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :สมาคมอธิบายกับสสจ.อุดรธานี
เนื้อเรื่อง : คุณเชวงอธิบายเกี่ยวงานนโยบายการประกวด รพ.สต.ติดดาว การปรับปรุงอาคารตามนโยบาย จากการเข้า พปง....(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 30/06/2557:เวลา:11:00:44:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :สส.อุดรธานี เข้าร่วมประชุม
เนื้อเรื่อง : คุณสมพร สสจ.อุดรธานีเข้าร่วมประชุมสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี นำเสนอสถิติข้อมูลเงินบำรุง รพ.สต.เพื่อสมัครใจเข้า พปง.หรือไม่ในกรณีเงินบำรุงต่ำกว่าแสนบาท...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 30/06/2557:เวลา:10:51:24:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประชุม คณะกรรมการสมาคมหมออนามัยอุดรฯ ประชุมวันที่ 30 มิ.ย.57 ประชุมวันที่ 30 มิ.ย.57 เวลา 09.
เนื้อเรื่อง :ประชุม คณะกรรมการสมาคมหมออนามัยอุดรฯ ประชุมวันที่ 30 มิ.ย.57 ประชุมวันที่ 30 มิ.ย.57 เวลา 09.00-12.00น. ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 30/06/2557:เวลา:10:18:47:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :สปสช. แจงมีโปรแกรมวัคซีนหวัดใหญ่ที่ รพ.สต.บันทึกให้ร้อยละ 17 - See more at: http://www.hfocus.org/co
เนื้อเรื่อง : สปสช.แจงมีโปรแกรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เท่านั้นที่ สปสช.ให้ รพ.สต.บันทึก ส่วนโปรแกรมคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นของกรมการแพทย์ที่ สปสช.ใช้ข้อมูลร่วม และข้อมูล 21 แฟ้ม เป็นข้อมูลบริการของ สธ. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการทำงาน ที่ สปสช.นำมาใช้จัดสรรงบ ไม่ใช่บันทึกข้อมูลแลกเงิน แต่เป็นฐานข้อมูลระบบสาธารณสุขประเทศ ซึ่งเป็นหลักการ P4P ที่สธ.ใช้ ย้ำเข้าใจและตระหนักดีถึงภารกิจที่หมออนามัยแบกรับ เชื่อการออกแบบระบบใหม่ของ สธ.ในการปฏิรูปจะแก้ไขสถานการณ์นี้ได้


ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กล่าวว...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 27/06/2557:เวลา:11:43:50:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :สธ.เสนอคสช.เพิ่มบุคลากรหมื่นอัตรา ขยายเพดานเงินเดือน-ค่าตอบแทน - See more at: ht
เนื้อเรื่อง : "จะขยายจำนวนบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนบุคลากร โดยเตรียมเสนอ คสช. พิจารณาเปิดตำแหน่งเพิ่มกว่าหมื่นอัตรา โดยได้เสนอหลักการต่อหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยาแล้ว รวมทั้งขยายเพดานเงินเดือน ค่าตอบแทน เพื่อให้มีความเป็นธรรมต่อบุคลากร ยืนยันจะเพิ่มมาตรฐาน คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขให้พร้อมดูแลประชาชนอย่างดีที่สุด"
สธ.เสนอคสช.เพิ่มบุคลากรหมื่นอัตรา ขยายเพดานเงินเดือน-ค่าตอบแทน
- See more at: http://www.hfocus.org/quote/2014/06/7486#sthash.hvoqP6oP.dpuf

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 27/06/2557:เวลา:11:40:37:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :สปสช.แนะสธ.ปรับระบบคีย์ข้อมูล ด้านปลัดชี้เป็นไปได้โอนเงินตรงให้รพ.สต. - See more at: http://www.hfoc
เนื้อเรื่อง : ปสช.ปัดสั่งหมออนามัยคีย์ข้อมูลสุขภาพ เผยให้ทำแค่เรื่องเดียว ที่เหลือเป็นการกำหนดของ สธ. 21 แฟ้ม และกรมต่างๆ ในสธ. ระบุต้องใช้ข้อมูลเป็นผลงานพิจารณางบลงหน่วยบริการ หากส่งบันทึกไม่ตรงเวลาเท่ากับไม่มีผลงาน ชี้มีเพียงส่วนน้อยที่มีปัญหา แนะสธ. จัดระเบียบกรมมอบหมายงาน ระบบบันทึกข้อมูล ลดภาระหมออนามัย ด้านปลัดสธ.ตอบรับข้อเสนอโอนเงินตรงที่รพ.สต. แจงเป็นไปได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือ


25 มิ.ย. 57 นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือหมออนามัยที่ทำงานในโรงพยา...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 27/06/2557:เวลา:11:37:55:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประชุมคณะกรรมการสมาคมหมออนามัอุดร. 30 มิย.2557 ณ สหกรณ์ สสจ.อด.เวลา 09.00 เป็นต้นไป
เนื้อเรื่อง : ขอเรียนเชิญ คณะกรรมการสมาคมหมออนามัยอุดรฯ ทุกท่านร่วมประชุมวันที่ 30 มิ.ย.57 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม สหกรณ์อุดร รายละเอียดและหนังสือส่งให้ทาง Mail. ครับ

...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 26/06/2557:เวลา:19:50:53:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :หมออนามัยหายไปไหน : คมชัดลึก http://www.komchadluek.net/mobile/detail/20140619/186751.htm
เนื้อเรื่อง : หมออนามัยหายไปไหน : คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/mobile/detail/20140619/186751.html

ขอช่วยเผยแพร่ให้ด้วยครับ ภาระหมออนามัยจะหายไป ในวันที่ 1ตค.57...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 21/06/2557:เวลา:18:31:57:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :15-17มิย.57ประชุมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยที่บุรีรัมย์
เนื้อเรื่อง : 15-17มิย.57ประชุมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยที่บุรีรัมย์...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 14/06/2557:เวลา:13:59:46:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :
เนื้อเรื่อง : ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 14/06/2557:เวลา:13:53:48:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :
เนื้อเรื่อง : ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 14/06/2557:เวลา:13:52:22:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง : มอบเงินค่ารัษาพยาบาลแก่สมาชิก3มืย.57
เนื้อเรื่อง : มอบเงินค่ารัษาพยาบาลแก่สมาชิก3มืย.57...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 03/06/2557:เวลา:14:51:14:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประชุมสมาคมหมออนามัยกับชมรมสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ณ สสอ.เมือง 29 พค.57
เนื้อเรื่อง : ประชุมสมาคมหมออนามัยร่วมกับชมรมสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสสอ.เมืองอุอรธานี เกริ่นนำการประกวด รพสต.ดีเด่นและสสอ.เมืองสง่เข้าประกวด


ด้วยสมาคมหมออนามัย และชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สาขาอุดรธานี (สสอ.ทุกอำเภอ)

จัดประชุมร่วมกัน ในวันที่ 29 พ.ค. 57 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม สสอ.เมือง

เพื่อปรึกษาหารือหลายเรื่อง โดยเฉพาะ

- การประกวด รพ.สต./สสอ.ปี 2557

- การจัดสรรเงิน UC งวด ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 29/05/2557:เวลา:10:45:32:
จำนวนภาพ: 19 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :สมาคมหมออนามัย และชมรมสาธาฯประชุมวันที่ 29 พ.ค.57 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม สสอ.เมืองอุดร
เนื้อเรื่อง :
ด้วยสมาคมหมออนามัย และชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สาขาอุดรธานี (สสอ.ทุกอำเภอ)

จัดประชุมร่วมกัน ในวันที่ 29 พ.ค. 57 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม สสอ.เมือง

เพื่อปรึกษาหารือหลายเรื่อง โดยเฉพาะ

- การประกวด รพ.สต./สสอ.ปี 2557

- การจัดสรรเงิน UC งวด 3-4 และ งบ QOF ปี 57

- การเสนอรายชื่อ รพ.สต.กำหนดตำแหน่ง ชพ.

- การวิเคราะห์การเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2557

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 28/05/2557:เวลา:10:35:54:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :11 เมษายน 2557
เนื้อเรื่อง : 11 เมษายน 2557 หมออนามัย สสอ.กุมภวาปี ร่วมสนับสนุนงานประเพณีไทยในวันสงกรานต์...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 11/04/2557:เวลา:10:33:58:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประชุมสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี วันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม
เนื้อเรื่อง : ประชุมสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี วันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จ.อุดรธานี ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 08/04/2557:เวลา:10:28:53:
จำนวนภาพ: 8 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประชุมสมาคมหมออนามัย 25 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จ.อุดรธานี
เนื้อเรื่อง : ประชุมสมาคมหมออนามัย 25 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จ.อุดรธานี ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 25/12/2556:เวลา:10:36:05:
จำนวนภาพ: 32 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการ
เนื้อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี 13 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมส รพ.สต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 24/12/2556:เวลา:23:49:56:
จำนวนภาพ: 9 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประชุมวิชาการ 27-29 พย. 2556โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เนื้อเรื่อง :Tasanee Boukam

ข่าวประชาสัมพันธ์

++++

เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมวิชาการ 27-29 พย. 2556


ตามที่สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ร่วมมือกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการประชุมวิชาการและความร่วมมือ ครั้งที่ 2 สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวข้อ "เริ่มต้นอย่างไร..เมื่อกฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนมีผลบังคับใช้" ในระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2556 สถานที่เดิมระบุไว้ คือ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


เนื่องจาก พบข้อจำกัดหลายประการเกี่ยวกับสถานที่จัดประชุมที่จะรองรับกล...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 02/12/2556:เวลา:22:57:25:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :30 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น.ประชุมสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานีร่วมกับชมรมสาธารณสุข
เนื้อเรื่อง : 30 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น.ประชุมสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานีร่วมกับชมรมสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 31/10/2556:เวลา:16:50:10:
จำนวนภาพ: 26 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :'หมออนามัย'สู้ชนะ!100ปี...ที่รอคอย
เนื้อเรื่อง : 'หมออนามัย'สู้ชนะ!100ปี...ที่รอคอย : ทีมข่าวรายงานพิเศษ

      
เสียงโห่ร้องแสดงความดีใจกึกก้องห้องโถงอาคารรัฐสภา เมื่อเย็นย่ำวันที่ 2 ตุลาคม ที่ผ่านมา ตัวแทนหมออนามัยกว่าพันชีวิตจากทั่วประเทศกระโดดกอดกันด้วยความยินดีในความสำเร็จ เมื่อรู้แน่ชัดว่าสภาผู้แทนราษฎรยกมือผ่านกฎหมายยกระดับวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 382 ต่อ 0 ถือเป็นการฉากจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งหลังร่วมต่อสู้มายาวนานถึง 4 ปี

      
"ทัศนีย์ บัวคำ" ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 10/10/2556:เวลา:21:47:58:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :สมาคมหมออนามัยจาก จ.อุดรธานี
เนื้อเรื่อง : โดยทีมนายกสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี คุณศิริชัย สายอ่อน , คุณปรีดาและคณะ ได้เข้าร่วม 2 ตุลาคม 2556

"สังคมยอมรับถึงการเกิดวิชาชีพนี้เป็นวิชาชีพที่ 8 ในสังคมไทย และในวงการสาธารณสุข " พวกเราสมควร ดีใจ ยินดี เตรียมตัว เข้าถึง เข้า ใจ และพร้อมพัฒนา
มิใช่หรือ ....... "

โดย มะนาว เปรี้ยวสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข
...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 07/10/2556:เวลา:10:32:00:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง : Tasanee Boukamได้โพสต์ไปยังสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข 2 ตุลา' 56
เนื้อเรื่อง :บาทก้าวของความสำเร็จ ภายใต้ยุทธศาสตร์ "กัดไม่ปล่อย" ที่มีทีมสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ซึ่งมีนายกฯ ไพศาล บางชวด เดินหน้าทวงคืนศักดิ์ศรีและเปิดพื้นที่ยืนให้กับนักสาธารณสุข และหมออนามัย ทั่วประเทศ ด้วยการส่งมอบกฎหมาย พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน จนเป็นผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยรวม จากมติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 382 ต่อ 0


บาทก้าวต่อจากนี้ไป ภายใต้ยุทธศาสตร์ "เปลี่ยนคน" เป็นการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพชีวิตของนักสาธารณสุขและหมออนามัย ให้มีความทัดเทียมกับทุกวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขต่างๆ ด้วยการเติมเต็มองค์ความรู้ และทักษะความเชี่ยว...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 04/10/2556:เวลา:11:10:56:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9
       
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com