กิจกรรม
หัวเรื่อง :ประชุมสมาคมหมออนามัย 25 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จ.อุดรธานี
เนื้อเรื่อง : ประชุมสมาคมหมออนามัย 25 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จ.อุดรธานี ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 25/12/2556:เวลา:10:36:05:
จำนวนภาพ: 32 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการ
เนื้อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี 13 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมส รพ.สต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 24/12/2556:เวลา:23:49:56:
จำนวนภาพ: 9 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประชุมวิชาการ 27-29 พย. 2556โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เนื้อเรื่อง :Tasanee Boukam

ข่าวประชาสัมพันธ์

++++

เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมวิชาการ 27-29 พย. 2556


ตามที่สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ร่วมมือกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการประชุมวิชาการและความร่วมมือ ครั้งที่ 2 สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวข้อ "เริ่มต้นอย่างไร..เมื่อกฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนมีผลบังคับใช้" ในระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2556 สถานที่เดิมระบุไว้ คือ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


เนื่องจาก พบข้อจำกัดหลายประการเกี่ยวกับสถานที่จัดประชุมที่จะรองรับกล...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 02/12/2556:เวลา:22:57:25:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :30 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น.ประชุมสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานีร่วมกับชมรมสาธารณสุข
เนื้อเรื่อง : 30 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น.ประชุมสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานีร่วมกับชมรมสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 31/10/2556:เวลา:16:50:10:
จำนวนภาพ: 26 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :'หมออนามัย'สู้ชนะ!100ปี...ที่รอคอย
เนื้อเรื่อง : 'หมออนามัย'สู้ชนะ!100ปี...ที่รอคอย : ทีมข่าวรายงานพิเศษ

      
เสียงโห่ร้องแสดงความดีใจกึกก้องห้องโถงอาคารรัฐสภา เมื่อเย็นย่ำวันที่ 2 ตุลาคม ที่ผ่านมา ตัวแทนหมออนามัยกว่าพันชีวิตจากทั่วประเทศกระโดดกอดกันด้วยความยินดีในความสำเร็จ เมื่อรู้แน่ชัดว่าสภาผู้แทนราษฎรยกมือผ่านกฎหมายยกระดับวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 382 ต่อ 0 ถือเป็นการฉากจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งหลังร่วมต่อสู้มายาวนานถึง 4 ปี

      
"ทัศนีย์ บัวคำ" ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 10/10/2556:เวลา:21:47:58:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :สมาคมหมออนามัยจาก จ.อุดรธานี
เนื้อเรื่อง : โดยทีมนายกสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี คุณศิริชัย สายอ่อน , คุณปรีดาและคณะ ได้เข้าร่วม 2 ตุลาคม 2556

"สังคมยอมรับถึงการเกิดวิชาชีพนี้เป็นวิชาชีพที่ 8 ในสังคมไทย และในวงการสาธารณสุข " พวกเราสมควร ดีใจ ยินดี เตรียมตัว เข้าถึง เข้า ใจ และพร้อมพัฒนา
มิใช่หรือ ....... "

โดย มะนาว เปรี้ยวสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข
...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 07/10/2556:เวลา:10:32:00:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง : Tasanee Boukamได้โพสต์ไปยังสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข 2 ตุลา' 56
เนื้อเรื่อง :บาทก้าวของความสำเร็จ ภายใต้ยุทธศาสตร์ "กัดไม่ปล่อย" ที่มีทีมสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ซึ่งมีนายกฯ ไพศาล บางชวด เดินหน้าทวงคืนศักดิ์ศรีและเปิดพื้นที่ยืนให้กับนักสาธารณสุข และหมออนามัย ทั่วประเทศ ด้วยการส่งมอบกฎหมาย พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน จนเป็นผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยรวม จากมติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 382 ต่อ 0


บาทก้าวต่อจากนี้ไป ภายใต้ยุทธศาสตร์ "เปลี่ยนคน" เป็นการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพชีวิตของนักสาธารณสุขและหมออนามัย ให้มีความทัดเทียมกับทุกวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขต่างๆ ด้วยการเติมเต็มองค์ความรู้ และทักษะความเชี่ยว...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 04/10/2556:เวลา:11:10:56:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :คุณถนัดเลขาสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
เนื้อเรื่อง : เข้าร่่วมกับคณะทีมหมออนามัยทั่วประเทศ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 03/10/2556:เวลา:15:16:28:
จำนวนภาพ: 4 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :เสียงที่ได้
เนื้อเรื่อง : เสียงการยกมือเกี่ยวกับวิชาชีพของหมอนามัย น่าตบมือให้ให้ทุกๆคน ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 03/10/2556:เวลา:16:33:17:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ร่วมกันของภาครัฐเห็นความสำคัญของวิชาชีพ
เนื้อเรื่อง : ฝ่ายรัฐสภา/รัฐบาล เข้าร่วมร่วมแรงร่วมใจหมออนามัย..น่ายกย่อง...สนับสนุนบุคคลที่เห็นถึงประโยชน์ของประชาชนอย่างยิ่ง...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 03/10/2556:เวลา:15:12:07:
จำนวนภาพ: 6 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :การต่อสู้มีมายาวนาน...แต่เรามีแกนที่แข็งแกร่งยิ่ง...
เนื้อเรื่อง : ทีมอาจารย์ทัศนีย์และคณะท่านไพศาล...ร่วมพลัง...พร้อมเป็ฯแกนนำพาหมออนามัยสู่เป้าหมายเพื่อประชาชน...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 03/10/2556:เวลา:15:02:42:
จำนวนภาพ: 6 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :สามัคคีของหมออนามัยทั่วทั้งแผ่นดิน...ใครจะยั้งหยุดได้
เนื้อเรื่อง : 2 ตุลาคม 2556 เป็นประวัติศาสตร์ไทย...หมออนามัยร่วมพลัง..ร่วมใจกัน...สมานสามัคคี..ยิ่งกว่าสิ่งใด...เพื่อไปให้ถึงเป็าหมาย...เพื่อสุขภาพของประชาชนไทย...สืบไป ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 03/10/2556:เวลา:15:06:55:
จำนวนภาพ: 21 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :อุดรก็มาน่ะครับ..
เนื้อเรื่อง :ทีมอุดรเข้าร่วมกลับ...เก็บตก....รุ่น 62 วสส.ขอนแก่น...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 03/10/2556:เวลา:14:50:50:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :Tasanee Boukam 2 ตุลา’ 56 นัดชุมนุมบริเวณอาคารรัฐสภา...หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เนื้อเรื่อง :เรียน บก.หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ


เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 ช่วงเวลา 08.00 น. ถึง 17.30 น. สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข และองค์กรเครือข่ายสาธารณสุข และหมออนามัย ได้นัดชุมนุมรวมตัวกันที่ลานพระบรมรูป โดยมีสมาชิกชาวสาธารณสุข และหมออนามัย จากภูมิภาคทั่วประเทศ กว่า 8,000 คน เดินทางมาขอพบประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อทวงถามติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการพิจารณา ร่าง พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมพิจารณาเสร็จแล้ว และขอให้สภาผู้แทนราษฎรหยิบร่างพระราชบัญญัตินี้ เลื่อนขึ้นมาพิจารณาด้วยในวันนี้ (2 ตุลาคม 2556) ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและพ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 03/10/2556:เวลา:14:47:31:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :2 ต.ค. ประวัติศาสตร์จารึก“หมออนามัย” วิชาชีพที่ 8 ในวงการสาธารณสุข - See more at: http://www.hfocus.
เนื้อเรื่อง : ที่มาข่าว: http://www.hfocus.org/content/2013/10
/4978?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

Hfocus -จากเหนือสุดจรดท้ายปลายด้ามขวาน จากเชียงรายไล่เรียงลงสู่ปัตตานี “กลุ่มหมออนามัย” ไม่ต่ำกว่า 3,000 ชีวิต ตบเท้าแสดงพลังหน้ารัฐสภาด้วยความหวัง ... หวังเพียงเพื่อ “ทวงสัญญา” และทวงถามถึง “ศักดิ์ศรี” ที่พึงได้รับ


2 ต.ค. 2556 ประวัติศาสตร์ต้องจารึก ... 100 ปีที่ผ่านมา พวกเขาเพียรภาวนาให้ความฝันกลายเป็นจริง


ตั้งแต่ช่วงเช้า “กลุ่มหมออนามัย” ทั่วประเทศ รวมตัวกันอย่างแข็งขั้นบริเวณหน้าพระบรมรูปทรงม้าท่ามกลา...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 02/10/2556:เวลา:23:08:50:
จำนวนภาพ: 7 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง : 2 ตุลาคม 2556 หน้ารัฐสภา
เนื้อเรื่อง :".....กำลังอภิปรายร่างกรอบการค้าเสรี เสร็จก้อจะปิอประชุม สองสภา แล้วเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเห็นว่าจะหยิบ พรบ.วิชาชีพสาธารณสุขขึ้นพิจารณาก่อน... "

".....วิชาชีพสาธารณสุข มาทันเวลาพอดีครับ กับการปฏิรูประบบสาธารณสุขในปี 2557 นี้ ซึ่งมีเรื่องความเป็นธรรมเข้ามาเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการปฏิรูปด้วย...."...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 02/10/2556:เวลา:14:42:36:
จำนวนภาพ: 10 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :Tasanee Boukam 2 ตุลา’ 56 นัดชุมนุมบริเวณอาคารรัฐสภา
เนื้อเรื่อง :"หมออนามัย…เดินหน้าทวงถาม วอนสภา’ หยิบร่าง พรบ.วิชาชีพ สธ.

เห็นชอบตามวุฒิสภา 100 ปี ไม่มีกฎหมายวิชาชีพรองรับ จนชาวบ้านขาดสิทธิ"


สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ในฐานะองค์กรแกนนำเดินหน้าผลักดันเสนอให้มีกฎหมายในนามประชาชน ซึ่งมี นายไพศาล บางชวด กับประชาชน 14,982 คน เข้าชื่อเสนอให้มีกฎหมายร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว และวุฒิสภาพิจารณาลงมติเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา คงรอเพียงการพิจารณาลงมติเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรด้วยเท่านั้น


เจตน...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 30/09/2556:เวลา:14:48:59:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ขับเคลื่อน พรบ.วิชาชีพสาธารณสุขฯ ในวันที่ 2 ต.ค. 2556 ณ ตึกรัฐสภา
เนื้อเรื่อง :เรียน สสอ.และเครือข่ายหมออนามัยทุกท่าน

       ผมส่งหนังสือชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เชิญร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อน พรบ.วิชาชีพสาธารณสุขฯ ในวันที่ 2 ต.ค. 2556 ณ ตึกรัฐสภา (นัดรวมพลพร้อมกันที่ ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า เวลา 08.30 น. คงเป็นนัดสุดท้ายแล้วครับ ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารและพี่น้องหมอออนามัยรวมพลัง ไปกันมาก ๆ ฝากท่านประสานเครือข่ายด้วยครับ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

                       ขอแสดงความนับถ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 30/09/2556:เวลา:13:45:43:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :วันนี้ (22 กย.)
เนื้อเรื่อง : Tasanee Boukamได้โพสต์ไปยังสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข
ทันข่าว...พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

++++++++วันนี้ (22 กย.) ช่วงเที่ยงวัน ผู้เขียน (ทัศนีย์ บัวคำ) ได้รับหนังสือเชิญไปชี้แจงในฐานะที่เป็นกรรมาธิการ จากสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ สผ 0034/ว 629 ลงวันที่ 20 กันยายน 2556 ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้บรรจุร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว (เมื่อ 1 สค. 2556) ในระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 3 ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธท...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 23/09/2556:เวลา:10:20:13:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :Tasanee Boukam ข่าวด่วน...การชุมนุมรวมตัวกันที่รัฐสภา (ฉบับที่ 2) วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2556 +++++++ ผ
เนื้อเรื่อง : Tasanee Boukam

ข่าวด่วน...การชุมนุมรวมตัวกันที่รัฐสภา (ฉบับที่ 2)

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2556

+++++++


ผู้เขียนได้รับการประสานข้อมูลมาจากสาธารณสุขอำเภอคนหนึ่ง (ไม่ทราบเจตนาที่ชัดเจน แต่ขอไม่เอ่ยนามในที่นี้ เกรงว่าจะมีผลกระทบต่อสาธารณสุขอำเภอท่านอื่นตามไปด้วย) ถึงข้อกังวลบางประการเกี่ยวกับการเดินทางมาร่วมกิจกรรมชุมนุมกันที่บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ในวันที่ 2 ตุลาคม 2556 นี้ สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขจึงขอชี้แจงตามบันทึกข่าวด่วน ฉบับที่ 2 นี้ ว่าเราทำงานภายใต้หลักการ เจตนารมณ์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมาโ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 19/09/2556:เวลา:13:59:57:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ขอเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
เนื้อเรื่อง : ขอเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมหมออนามัยจังหวัด
อุดรธานี เข้าร่วมประชุม

  ใน 13 กันยายน 2556 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมสหกรณ์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี


นายศิริชัย สายอ่อน

(นายกสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี)
...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 13/09/2556:เวลา:17:19:09:
จำนวนภาพ: 9 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :พรุ่งนี้ (13 กย. 2556) ช่วงเช้า
เนื้อเรื่อง :    Tasanee Boukamได้โพสต์ไปยังสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข

ข่าว..บอกต่อ


  พรุ่งนี้ (13 กย. 2556) ช่วงเช้า เวลาประมาณ 08.45 น. ส.ส.นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (อดีต รมช.สธ.) พรรคเพื่อไทย และผู้เขียน (ทัศนีย์ บัวคำ) ได้รับเชิญให้ไปสัมภาษณ์เพื่อพูดคุยถึงเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกฎหมายร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ..... ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว และที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัตินี้ คงรอการบรรจุเข้าวาระการพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภา


...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 12/09/2556:เวลา:18:04:18:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง : Tasanee Boukam (9 กันยายน) พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
เนื้อเรื่อง :Tasanee Boukamได้โพสต์ไปยังสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข

ทันข่าว....พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน


วันนี้ (9 กันยายน) เป็นวันที่ดีของนักสาธารณสุข และหมออนามัย ทั้งประเทศ ที่เดินเข้าสู่เส้นชัยแห่งความสำเร็จอีกก้าวหนึ่ง เมื่อผลการลงมติของที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ..... ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมพิจารณาเสร็จแล้ว โดยมี รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ส.ว.สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย เป็นประธานวุฒิสภา ผลการลงคะแนนของสมาชิกวุฒิสภา เห็นด้วย 116 เสียง ไม่เห็นด้วย 4 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง


...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 09/09/2556:เวลา:22:51:08:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง : Tasanee Boukam....ทันข่าว...พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุข (ชุมชน)
เนื้อเรื่อง :           เมื่อวานนี้ (2 กย.) ทีมกรรมการสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข นำโดย นายกฯ ไพศาล บางชวด กับผู้แทนเครือข่ายสาธารณสุข อาทิ ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และสมาคมหมออนามัย เพื่อนสมาชิกจากจังหวัด อุดรธานี, เชียงราย, สมุทรสาคร, สมุทรปราการ, ระยอง, นครปฐม, ปทุมธานี ฯลฯ รวมกว่า 100 คน ถือเป็นตัวแทนพี่น้องชาวสาธารณสุขและหมออนามัย เดินทางเพื่อเข้าฟังการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว ตามที่วุฒิสภาได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 4 (สม...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 04/09/2556:เวลา:09:58:18:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556 ช่วงเช้าถึงเที่ยง นายกฯ ไพศาล
เนื้อเรื่อง : Tasanee Boukam
ทันข่าว...พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุข (ชุมชน)

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556 ช่วงเช้าถึงเที่ยง นายกฯ ไพศาล บางชวด พร้อมด้วยเครือข่ายสมาชิกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข และหมออนามัย ประมาณ 200 คน จะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภา เพื่อทวงถามความคืบหน้าในการพิจารณาร่าง พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พร้อมกันนี้สมาชิกจะเข้าฟังการประชุมพิจารณาร่างกฎหมายนี้ของวุฒิสภา ว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบด้วยกับร่าง พรบ.ฯ ฉบับมติคณะกรรมาธิการร่วมที่พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อ 1 สค. 2556

ขอบคุณเพื่อนสมาชิกชาวสาธารณสุขและหมออนา...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 02/09/2556:เวลา:22:28:14:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :Tasanee Boukam ทันข่าว...พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุข (ชุมชน)
เนื้อเรื่อง : ผู้เขียน และเลขาธิการสมาคมฯ คุณทัคคนา สุวรรณไตรย์ ทำหน้าที่ประสานติดตามความคืบหน้าวาระการประชุมของวิปวุฒิสภา เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 ห้องประชุม อาคารรัฐสภา 2 ซึ่งที่ประชุมวิปวุฒิสภามีมติรับทราบ รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา และที่ประชุมวิปวุฒิสภาให้บรรจุเข้าวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นเรื่องด่วน ลำดับที่ 2 ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ..... ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดวาระการ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 02/09/2556:เวลา:23:07:17:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ทันข่าว...พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุข 28มิย56
เนื้อเรื่อง :Tasanee Boukam การทำงานเพื่อผลักดันให้มีกฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนขึ้นในสังคมสาธารณสุข ไม่ใช่เรื่องง่ายในขณะที่ถูกกีดกันและขัดขวางอย่างหนักจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ชีวิตต้องแลกด้วยบาดแผลหลายแผล ต้องทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจ และสละเวลาความสุขส่วนตัวทิ้งไปหม...ดูเพิ่มเติม ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 02/09/2556:เวลา:22:26:41:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :Tasanee Boukam ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ
เนื้อเรื่อง :เสียดายไม่มีโอกาสไปพบพี่น้องสา'สุข และหมออนามัย ภาคเหนือที่อุตรดิตถ์ 11 กค.นี้ ต้องขอบคุณทีมชมรมภาคเหนือที่ไม่ได้เชิญให้ไปทำหน้าที่เป็นวิทยากร เหมือนกับทีมชมรมภาคกลาง, ภาคใต้ และภาคอิสาน ขอบคุณผู้เข้าประชุมทั้ง 3 ภาค ที่ให้ความสำคัญกับการมีกฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุขที่จะใกล้คลอดเต็มที่ในเร็ววันนี้แล้ว
11 นาทีที่แล้ว · ถูกใจ · 1 ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 02/09/2556:เวลา:23:06:56:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประชุมเสวนาตามโครงการ “เส้นทางเดินของนักสาธารณสุข
เนื้อเรื่อง :ประชุมเสวนาตามโครงการ “เส้นทางเดินของนักสาธารณสุข (Roadmap) ก้าวสู่ผู้ประกอบวิชาชีพ”
โดยกำหนดจัดประชุมขึ้นในวันที่ 13 – 15 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้เป็นเวทีการสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงสาระบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....
ดาวโหลดเอกสารได้ที่....
http://www.udonmohanamai.com/download_one.php?id=37 ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 13/01/2556:เวลา:22:22:51:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ทอดผ้าป่าการศึกษาและงานราตรีคืนสู่เหย้า ๕๐ ปี วสส.ขอนแก่น 1 ตุลาคม 2556
เนื้อเรื่อง : http://www.scphkk.ac.th/scphkk/
ทอดผ้าป่าการศึกษาและงานราตรีคืนสู่เหย้า ๕๐ ปี วสส.ขอนแก่น 1 -2 ตุลาคม 2556
...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 01/09/2556:เวลา:20:43:22:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :วิชาชีพ หมายถึงอะไร??
เนื้อเรื่อง : Tasanee Boukam
วิชาชีพ หมายถึงอะไร?? มีความสำคัญอย่างไร??

วิชาชีพ หรือ Profession หมายถึง งานที่ตนได้ปฏิญาณว่าจะอุทิศตัวทำไปตลอดชีวิต เป็นงานที่ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนมานาน เป็นงานที่มีขนบธรรมเนียมและจรรยาของหมู่คณะโดยเฉพาะ ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะค่าธรรมเนียม (fee) มิใช่ค่าจ้าง (Wage)

ส่วนบุคคลที่จะเป็น“มืออาชีพ (Professional)” ในกลุ่มนักสาธารณสุข และ/หรือหมออนามัย กำหนดไว้ว่า ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ใช้องค์ความรู้ มีประสบการณ์สูง และสามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาด้านสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 24/08/2556:เวลา:20:40:03:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ส่งต่อผู้ป่วยอีก 2 ราย เมื่อวาน สุดบรรยายจริง เหนื่อยแต่ก็สุขใจ
เนื้อเรื่อง : ทุกวันพวกเราหมออนามัยทำงานเพื่อชาวบ้านมากกว่า การรักษาพยาบาลเบื้องต้น แต่ที่พวกเราขอ การรักษาพยาบาลเบื้องต้นไว้ใน พรบ.สาธารศุขอันทรงเกียรติของพวกเรา ก็เพื่อชาวบ้านที่รักเรา และพวกเราหมออนามัยที่เป็นที่รักชาวบ้านชนบทและห่างไกลความเจริญ แม้กลุ่ม บางวิชาชีพจะมองว่าเรามีความรู้แค่หางอึ่ง
ส่งต่อผู้ป่วยอีก 2 ราย เมื่อวาน สุดบรรยายจริง เหนื่อยแต่ก็สุขใจ
ส่งต่อผู้ป่วย กว่าจะถึงต้องให้รถไถเปิดทางให้ แถมรถไถยางรั่วอีกต้องใช้คนขุดช่วยกันคนละไม้ละมือกับคณะครู กศน.ในเขต อ.อมก๋อยซึ่งใช้เส้นทางร่วมกัน
โดย: ทนง งอกงาม
รูปภาพ: 16(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 24/08/2556:เวลา:20:36:41:
จำนวนภาพ: 3 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ทันข่าว...พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุข (ชุมชน)ตอนที่ 15 (1)
เนื้อเรื่อง : ทันข่าว...พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุข (ชุมชน)
+++++++++
ตอนที่ 15 (1) รู้ทัน...คณะกรรมาธิการร่วมเพื่อพิจารณาร่าง พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเมื่อวานนี้ (18 กค.) เดินทางออกจากบ้านพักเพื่อไปทำภารกิจสำคัญที่ส่งผลกระทบกับชีวิตส่วนตัว ช่วงเวลาประมาณหกโมงเช้ากว่า จนถึงเวลาใกล้เที่ยง ครุ่นคิดพอสมควรว่าจะเดินทางไปประชุมนัดเกือบสุดท้ายของการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ... ดีหรือไม่ หรือว่าจะไม่เดินทางไปประชุมต่อ เนื่องจากภารกิจดังกล่าวไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ แ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 19/07/2556:เวลา:21:49:42:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10
       
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๑-๗๑๗๙๐๙๖
webmaster:udonlove1@hotmail.com