กิจกรรม
หัวเรื่อง :อ.ทัศนีย์ บัวคำ
เนื้อเรื่อง : Tasanee Boukam การทำงานเพื่อผลักดันให้มีกฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนขึ้นในสังคมสาธารณสุข ไม่ใช่เรื่องง่ายในขณะที่ถูกกีดกันและขัดขวางอย่างหนักจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ชีวิตต้องแลกด้วยบาดแผลหลายแผล ต้องทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจ และสละเวลาความสุขส่วนตัวทิ้งไปหมด เพื่อประโยชน์ของคนในสังคมไทย รวมทั้งทวงคืนศักดิ์ศรีและความเป็นธรรมให้กับนักสาธารณสุขและหมออนามัยทั้งประเทศ

นักสาธารณสุขและหมออนามัยโปรดฟังกันให้ชัดๆ อีกครั้ง
http://www.youtube.com/watch?v=iYQvvalVRFo&feature=youtu.be
VTS 01 1 ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 08/07/2556:เวลา:13:54:49:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :Tasanee Boukam 11 กรกฎาคม 2556
เนื้อเรื่อง : Tasanee Boukam
11 กรกฎาคม 2556 นี้ ทั้งเช้า และบ่าย ต้องเดินทางไปทำภารกิจในการเป็นผู้แทนของสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข และเป็นผู้แทนพี่น้องนักสาธารณสุขและหมออนามัยทั้งประเทศ

ช่วงเช้า ถึงเที่ยง ติดภารกิจเดินทางไปร่วมประชุมในฐานะกรรมการสรรหาในการพิจารณานักการสาธารณสุข เพื่อเข้ารับรางวัล "ชัยนาทนเรนทร" ที่กระทรวงสาธารณสุข

ช่วงบ่ายโมง เป้นต้นไป ติดภารกิจเดินทางไปประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... ในฐานะกรรมาธิการที่ปรึกษา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ 3701 ชั้น 7 อาคารรัฐส...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 08/07/2556:เวลา:13:53:45:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ตอนที่ 4 (4) รู้ทันข่าว
เนื้อเรื่อง : ตอนที่ 4 (4) รู้ทันข่าว
Tasanee Boukam
ทันข่าว..พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุข
+++++++++++
ตอนที่ 4 (4) รู้ทันข่าว...การประชุมกรรมาธิการร่วมสองสภา

เล่าเรื่องราวการประชุมเพื่อให้รู้ทันข่าวการประชุมกรรมาธิการร่วมสองสภาอย่างต่อเนื่อง แล้วท่าทีกรรมาธิการร่วมฝั่ง ส.ว. เขามีท่าทีอย่างไรล่ะ เมื่อต้องเจอการตอบโต้ในท่าทีการยืนกรานของผู้เขียนที่เป็นกรรมาธิการฝั่ง ส.ส. ถึงการพิจารณาในประเด็นของการปรับเปลี่ยนถ้อยคำจาก “การตรวจวินิจฉัยและการบำบัดรักษาโรคเบื้องต้น” เป็น “การรักษาพยาบาลเบื้องต้น” รศ.กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 08/07/2556:เวลา:13:59:44:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :Hrd Tvburabha คนค้นคน หมอบุญช่วบ
เนื้อเรื่อง :
เพราะเกิดและเติบโตในพื้นที่อันห่างไกล ยากแค้น ทุรกันดาร เคยผ่านประสบการณ์ความทุกข์จากการล้มป่วยด้วยไข้มาลาเรีย และเห็นภาพการตายต่อหน้าต่อตา เพราะสถานรักษาพยาบาลอยู่ไกลออกไปจากหมู่บ้านกว่า 2 วัน ทำให้ บุญชวน มูลละ ไม่ลังเลที่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดทันทีหลังเรียนจบด้านสาธารณสุข ด้วยปณิธานมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือชีวิตผู้คนให้รอดพ้นจากความเจ็บป่วยทุกข์ทรมาน

เมื่อ 40 ปีก่อนในวันที่หมออนามัยหนุ่มเริ่มต้นทำงาน ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ไม่มีทั้งหมอ โรงพยาบาล หรือแม้ถนนหนทางที่รถเข้าถึง ทางเดียวที่จะเข้าไปตรวจรักษาอาการป่วยไ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 08/07/2556:เวลา:14:02:01:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :Tasanee Boukam
เนื้อเรื่อง :อดทน..รอคอย..ด้วยสติและปัญญา
+++++++++++++++++++

ในอนาคตเมื่อมี พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เกิดขึ้น นั่นคือ สิ่งที่มีคุณค่าต่อคนไทยและสังคมไทยอย่างมหาศาล ถือเป็นจุดคานงัดของการเปลี่ยนแปลงระบบสาธารณสุขให้คนไทยได้พึ่งตนเองและดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน จากนักสาธารณสุขและหมออนามัยที่มีมาตรฐานทางวิชาชีพ และมีจริยธรรมแห่งวิชาชีพ นี่คือ วิชาชีพใหม่ที่เรียกว่า วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน มีความจำเพาะที่รวมเอาทุกศาสตร์วิชาทางการแพทย์และการสาธารณสุขมาดูแลชาวบ้าน ครอบครัว ชุมชนและสังคม ได้อย่างผสมผสานลงตัวและเหมาะสม
...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 08/07/2556:เวลา:14:02:22:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง : Poonchai Chitanuntavitaya
เนื้อเรื่อง :ติดตาม · 21 มิถุนายน 2012

100 คำถาม พันความเห็น ถูกนำมาย่อยประเด็นและถามตอบโดยคุณทัศนีย์ คนที่มุ่งมั่นกับการเดินหน้า ตลอดหลายปีที่ผ่ามาคุณทัศนีย์ถูกมรสุมหลายลูกพัดกระหน่ำ แต่วันนี้นาวาที่ฝ่าพายุมา เกือบจะถึงฝั่ง ขอปรบมือให้หญิงแกร่ง แม้เธอไม่ใช่หมออนามัย
Poonchai Chitanuntavitaya ไม่ทราบว่าวันนั้นมาในเวทีด้วยหรือเปล่า เราจัดเก้าอี้เป็นวงกลม จนาด รมว.ขาสั่นเวลาพวกเราปรบมือ คิดดูละกันว่านั่นแค่พันห้า วันที่สภา 5 พัน ถ้ารวมกันติด ใผหน้าไหนจะมายิ่งใหญ่เหมือนพี่น้องหมออนามัย พูดเจงๆๆ ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 08/07/2556:เวลา:14:02:43:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :สา'สุข ฮาร์ดคอร์
เนื้อเรื่อง : ส่งสารถึงประชาชน พี่น้องของเราด้วยนะคะ ภาพนี้เครดิตจากทีมงานน้องๆจังหวัดเลยค่ะ
หมอนามัย...เป็นไปตามสุภาษิตที่ว่า "เสร็จนาฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่าขุนพล " สมัยที่โรคร้ายชุกชุม บ้านป่าเมืองเถื่อน การคมนาคมสุดแสนจะลำบาก ไม่มีแพทย์ปริญญา คนไหนกล้าไป ก็ได้หมอนามัยนี่แหละช่วยเหลือ เยียวยา รักษาชาวบ้านมานับเป็นร้อยปี ทำใจเถอะครับพี่น้อง เพราะผมทำมาก่อนพวกท่านอีก ไม่ต้องทำงานรักษาพยาบาล ก็ไม่ต้องเสี่ยงไปอีกแบบ ขอให้มีเงินเดือนกินต่อไป
Panya Kamachiangpin
...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 08/07/2556:เวลา:14:03:00:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :งดประชุม 11 เมย.เป็น 25 เมย
เนื้อเรื่อง :Tasanee Boukam
ทันข่าว..พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุข
++++++++++++++++++
งดประชุม

วันนี้ 11 เมย. นี้ สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แจ้งยืนยันว่ากำหนดการประชุมกรรมาธิการร่วมสองสภา ช่วงเวลา 09.30 น. ห้องประชุม 3601 อาคารรัฐสภา 3 นัดที่สอง ซึ่งที่ประชุมเมื่อ 2 เมย.ที่ผ่านมา ตกลงว่าจะให้มีการประชุมกรรมาธิการร่วมเพื่อพิจารณาร่าง พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ประธานกรรมาธิการร่วม นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (รมช.สธ.) ได้เดินทางมาเพื่อทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และมีความตั้งใจที่จะให้มีการประชุมในนัดที่สองนี้ แต่เนื่องจากองค์ประชุมไม่ถึงกึ่...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 08/07/2556:เวลา:14:03:20:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :นักการสาธารณสุข ขอไว้อาลัยคำพูด ส.ว.
เนื้อเรื่อง : พลตำรวจโท นพ.สมยศ ดีมาก สว.สรรหา
ผู้พิจารณา ร่าง พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.......

คำเตือน : วิพากษ์/วิจารณ์ => กรุณาอย่าใช้ข้อความหมิ่นประมาท
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328

กด Like แล้วคลิกภาพ กดแชร์กันนะครับ!

ขอบคุณทีมงานทุกคน
สา,สุข ฮาร์ดคอร์ ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 08/07/2556:เวลา:14:03:56:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :นักการสาธารณสุข ขอไว้อาลัยคำพูด ส.ว
เนื้อเรื่อง : รศ.ทัศนา บุญทอง สว.สรรหา
ผู้พิจารณา ร่าง พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.......

คำเตือน : วิพากษ์/วิจารณ์ => กรุณาอย่าใช้ข้อความหมิ่นประมาท
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328

กด Like แล้วคลิกภาพ กดแชร์กันนะครับ!

ขอบคุณทีมงานทุกคน
สา,สุข ฮาร์ดคอร์ ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 08/07/2556:เวลา:14:04:28:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :นักการสาธารณสุข ขอไว้อาลัยคำพูด ส.ว.
เนื้อเรื่อง :รศ.กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล สว.สรรหา
ผู้พิจารณา ร่าง พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.......

คำเตือน : วิพากษ์/วิจารณ์ => กรุณาอย่าใช้ข้อความหมิ่นประมาท
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328

กด Like แล้วคลิกภาพ กดแชร์กันนะครับ!

ขอบคุณทีมงานทุกคน
สา,สุข ฮาร์ดคอร์ ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 08/07/2556:เวลา:14:04:55:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง : นักการสาธารณสุข ขอไว้อาลัยคำพูด ส.ว.
เนื้อเรื่อง : นักการสาธารณสุข ขอไว้อาลัยคำพูด ส.ว.

นางนิลวรรณ เพชระบูรณิน สว.สรรหา
ผู้พิจารณา ร่าง พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.......

คำเตือน : วิพากษ์/วิจารณ์ => กรุณาอย่าใช้ข้อความหมิ่นประมาท
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328

กด Like แล้วคลิกภาพ กดแชร์กันนะครับ!

ขอบคุณทีมงานทุกคน
สา,สุข ฮาร์ดคอร์
...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 08/07/2556:เวลา:14:05:32:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :สว.ต้องรับผิดชอบต่อ พรบ
เนื้อเรื่อง : สว.ต้องรับผิดชอบ

ถึง...สว.กรรมาธิการร่วมพิจารณา พรบ.วิชาชีพสาธารณสุข พ.ศ.....

หาก สว.ตัดข้อความ "ตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษาโรคเบื้องต้น" ออกจากมาตรา 3 ของร่าง พรบ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ...... จนเป็นเหตุให้นักการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานที่สถานีอนามัย /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ไม่สามารถให้บริการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยต่อไปอีกได้...แล้วในที่สุดประชาชนเดือดร้อน.....ท่านต้องรับผิดชอบ...ย้ำ...ท่านต้องรับผิดชอบ

๑. นพ.อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ สว.สุรินทร์ (เลือกตั้ง)
๒. นพ.จตุรงค์ ธีระ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 12/04/2556:เวลา:10:44:56:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :Somsak Cheung
เนื้อเรื่อง : นางนิลวรรณ เพชระบูรณิน สว.สรรหา
1 ใน 11 สว.ที่เป็นกรรมธิการร่วม

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา
วัน เดือน ปีเกิด :: 1 กันยายน 2492
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล,
San Francisco Technical University USA,
San Francisco Technical University, USA.

การอบรมและสัมมนา ::

สถานที่ติดต่อ :: 359/124 (14D)มาเมซองคอนโดมิเนียม ซอย ลาดพร้าว 94 แขวง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310

อาชีพก่อนได้รับการเลือกตั้ง/สรรหา/แต่งตั้...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 05/04/2556:เวลา:14:01:11:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง : Somsak Cheung
เนื้อเรื่อง : รศ.พญ.พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ สว.สรรหา
1 ใน 11 สว.ที่เป็นกรรมธิการร่วม

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา
วัน เดือน ปีเกิด :: 13 สิงหาคม 2483
คุณวุฒิ :: แพทยศาสตรบัณฑิต ( แพทย์ ) มหาวิทยาลัยมหิดล,
Graduate Diploma in Clinical Scinces (คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช ) มหาวิทยาลัยมหิดล, Master of Public Health (MPH) University of North Carolina ,
Master of Health Science(MHS) (Epidemiology (ระบาดวิทยา) ) Johns Hopkins University , สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล,

การอบรมและ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 05/04/2556:เวลา:14:00:47:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :Somsak Cheung
เนื้อเรื่อง : นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ สว.สรรหา
1 ใน 11 สว.ที่เป็นกรรมธิการร่วม

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา
วัน เดือน ปีเกิด :: 15 มีนาคม 2495
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรศาสตร์ ) ม.เชียงใหม่
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) (มนุษยศาสตร์ ) ม.เชียงใหม่

การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตร ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 8 จาก วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สถานที่ติดต่อ :: 1101/7 ถนน วิเชียรโชฎก ตำบล มหาชัย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร รหัสไปรษณ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 05/04/2556:เวลา:14:00:17:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง : นพ.อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ สว.สุรินทร์
เนื้อเรื่อง : นพ.อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ สว.สุรินทร์
1 ใน 11 สว.ที่เป็นกรรมธิการร่วม

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา
วัน เดือน ปีเกิด :: 21 พฤษภาคม 2489
คุณวุฒิ :: แพทยศาสตรบัณฑิต (เวชกรรมทั่วไป ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
(รังสีวินิจฉัย) แพทยสภา,
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 จาก สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตร นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 จาก สำนักงานข้าราชการพลเรือน
หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 8 จาก กระทรวงสาธ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 05/04/2556:เวลา:13:58:48:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :Poonchai Chitanuntavitaya
เนื้อเรื่อง : บ้านเรา แสนสุขใจ แม้นจะอยู่ที่ไหน หมออนามัยคือบ้านฉัน

หายหน้าจากการโพสต์ไปเสียหลายวัน เพราะไปร่วม Press Tour กับกระทรวง และเอานวัตกรรมงานสาธารณสุขชุมชนไป สาธิตว่ามีประสิทธิภาพ เข้าถึงชุมชนได้ทุกที่ ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจมาก และหมออนามัยเหนื่อยน้อยลง ได้งานมากขึ้น ทำงานอันเป็นสาระของวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน นักข่าวทุกช่องต่างก็แปลกใจกับนวัตกรรมของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และแปลกใจว่าหมออนามัยที่อยู่บนเกาะช้างเพิ่งเคยเห็นเครื่องมือเป็นครั้งแรก ทำไมทำได้ดี และรวดเร็วเช่นนี้ เราตรวจ 3 ชั่วโมง ไป 100 ราย จริงๆแล้วชั่วโมงแรกตรวจไป 57...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 05/04/2556:เวลา:09:31:09:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :Takana Suwannatrai ได้อัพโหลดไฟล์
เนื้อเรื่อง :เรียนสมาชิกทุกท่าน
๒ เมษายน ๒๕๕๖ นี้ เรามาลุ้นกันนะครับว่าการประชุมของกรรมาธิการร่วม เพื่อพิจารณา ร่าง พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ... จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ จะมีปัญหา อุปสรรคใดๆที่เป็นเหตุให้ไม่สามารถเปิดการประชุมได้หรือไม่หรือถ้าสามารถเปิดการประชุมได้และผลออกมาเป็นอย่างไร เหตุที่ต้องมาลุ้นเพราะผู้เขียนคิดว่าเหตุที่เลื่อนัดการประชุมถึง ๒ ครั้งนั้นเป็นความจงใจหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้เพราะมีเหตุผลหลายๆอย่างที่ชวนให้คิดแบบนั้น ซึ่งผมพยายามสืบค้นข้อมูลว่าแท้จริงแล้วสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นกรรมาธิการร่วมฯ ที่เดินทางไปต่างประเทศนั้นมีกี่คนและเป็นเหตุ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 31/03/2556:เวลา:15:20:49:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ศิษย์ พระองค์ดำ
เนื้อเรื่อง :ใช่คับ เค้าประเมินว่าเราทำไปเป็นการเสี่ยงมากกั่วการช่วยเหลือคับ... เจ็บปวดที่สุด
27 นาทีที่แล้ว · ถูกใจ · 1...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 31/03/2556:เวลา:15:19:46:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง : Takana Suwannatrai ได้อัพโหลดไฟล์
เนื้อเรื่อง :เTakana Suwannatrai ได้อัพโหลดไฟล์
เรียนสมาชิกทุกท่าน

๒ เมษายน ๒๕๕๖ นี้ เรามาลุ้นกันนะครับว่าการประชุมของกรรมาธิการร่วม เพื่อพิจารณา ร่าง พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ... จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ จะมีปัญหา อุปสรรคใดๆที่เป็นเหตุให้ไม่สามารถเปิดการประชุมได้หรือไม่หรือถ้าสามารถเปิดการประชุมได้และผลออกมาเป็นอย่างไร เหตุที่ต้องมาลุ้นเพราะผู้เขียนคิดว่าเหตุที่เลื่อนัดการประชุมถึง ๒ ครั้งนั้นเป็นความจงใจหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้เพราะมีเหตุผลหลายๆอย่างที่ชวนให้คิดแบบนั้น ซึ่งผมพยายามสืบค้นข้อมูลว่าแท้จริงแล้วสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นกรรมาธิการ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 31/03/2556:เวลา:15:15:41:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง : Phirawat Saengsan
เนื้อเรื่อง :หมออนามัยใจเกินร้อย ฉีดยาให้เด็กชายปลาน้อย วัย 2 เดือนต้องได้รับการฉีดยา 3 เวลา 06.00/14.00/22.00(((ห่างจาก รพ.สต.ไป-กลับ 20 กม.)))เส้นทางสุดโหด ผ่านสวนมัน 10 สวน สวนอ้อย 3 สวน สวนยาง 15 สวน กว่าจะถึงบ้านน้องปลาน้อย(เพิงเถียงนาที่เปรียบเสมือนบ้าน)...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 31/03/2556:เวลา:14:12:28:
จำนวนภาพ: 6 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง : พรบ.วิชาชีพ
เนื้อเรื่อง : พรบ.วิชาชีพ รพ.สต.เขาคีรีวงกต อุดรธานี รพ.สต.นาแค อำเภอนายูง http://www.youtube.com/watch?v=UMZWfk2gZBM อง การพิจารณา พรบ.วิชาชีพ จะต้องว่าด้วยความจริง พิสูจน์ได้ เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ หาใช่ใช้คำอภิปลายส่ง... สำหรับ สว.บางท่าน ให้ข้อมูลและอภิปลายแบบไม่มีหลั­กฐานในชั้นวุฒิสภา เป็นเรื่องของการเมือง ระวังนะครับ การเมืองมากเกินไป ผิดกฎหมาย อภิปรายเท็จในชั้นวุฒิสภา!!
pnew:สมาคมหมออนามัยอุดรธานี...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 28/03/2556:เวลา:10:49:21:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :พรบ.
เนื้อเรื่อง :รายการวาระประเทศไทย เรื่อง พรบ.วิชาชีพสาธารณสุข แค่ 5 นาที/วัน ก็ยังดี
Tasanee Boukam
รายการ "วาระ พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุข"
วาระประเทศไทย ทีวีไทยพีบีเอส
5 วัน 5 ตอน เริ่ม 25 มีค. ถึง 29 มีค.นี้
เริ่มเย็นนี้ ประมาณ 19.30 - 19.45 น. ติดตามตอนแรกจะเป็นเวทีชุมนุมเรียกร้องของเราในวันที่ 21 มีค.ที่ผ่านมา แล้วตามติดด้วยกระบวนการผลักดันให้มีกฎหมายนี้ ต่อด้วยการให้บริการในพื้นที่จริงที่อุดรธานี เป็นต้นแบบแทนพี่น้อง รพ.สต.ทั้งประเทศ ต่อเนื่องด้วยมุมมองทางกฎหมาย และวิเคราะห์สภาพการบริการกับภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น ผนวกด้ว...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 28/03/2556:เวลา:11:05:15:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ลุงหนวด หมออนามัย
เนื้อเรื่อง : ศึก สธ.ยกแรกหมอชนบทอ่อนแรง
โดย...ทีมข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์

ในที่สุด นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข ก็รอดพ้นบ่วงการโจมตีเรื่องการจ่ายอัตราค่าตอบแทนตามภาระงาน (P4P) ไปได้ เพราะม็อบชนบทที่คาดกันว่าจะมากันนับหมื่น มาเพียงแค่ไม่ถึง 1,000 คนเท่านั้น เสริมทัพด้วยการดึงผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองปลัด อธิบดี และผู้ตรวจราชการฯ รวมเกือบ 20 คน มาโชว์ความเป็นปึกแผ่น ทำให้อนาคตการเป็นรัฐมนตรีของหมอประดิษฐ ยังดูสดใส จนดูเหมือนจะอยู่ได้อีกยาว

สืบสายไล่ราวประวัติ ก็จะพบว่า หมอประดิษฐ เข้ามาบริหารงานในกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 28/03/2556:เวลา:10:32:45:
จำนวนภาพ: 2 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :สว.
เนื้อเรื่อง :รองศาสตราจารย์ทัศนา บุญทอง
สมาชิกวุฒิสภา
ภาควิชาชีพ
สภาการพยาบาล
(12 เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน)
...อดีต ผด.ปี 2507
...ป.ตรีที่จุฬา..สาขาจิตวิทยา
....สุขศึกษา ของต่างประเทศ ที่เขาจัดให้เป็นหลักสูตรวิชาชีพ ด้านสาธารณสุข...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 24/03/2556:เวลา:12:02:01:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง : Poonchai Chitanuntavitaya
เนื้อเรื่อง : ในภาพนี้ ผมเองยืนอยู่ด้านหลัง ด้วยหัวใจที่พองโต ไม่ใช่เพราะความสวย แต่เป็นความงดงามของจริยะหมออนามัยปัตตานี ขอยกนิ้วไลค์ให้ทุกคน ทุกรอยยิ้ม และขอบคุณสำหรับอ้อมกอดที่อบอุ่นของพี่หัวหน้าทีม

แปลกใจ แล้วหมออนามัยใกล้ๆกรุงเทพทำไมมาน้อยจัง บางจังหวัดแทบไม่ได้ยินชื่อ ไม่เป็นไรครับ จะมาหรือไม่ อาจจะติดงานหรือติดกับ เราก็จะต้องไปให้ถึงจุดหมายด้วยกัน...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 23/03/2556:เวลา:18:12:30:
จำนวนภาพ: 16 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :Takana Suwannatrai
เนื้อเรื่อง :จับตา เกมยื้อ พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

ภาพแห่งความประทับใจ ภาพแห่งความทรงจำ ภาพประวัติศาสตร์ของการต่อสู้เพื่อ พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ได้ถูกจารึกไว้อีกครั้งหนึ่งว่า วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ๕ องค์กรหลักอันได้แก่ สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สมาคมหมออนามัย สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข พร้อมด้วยตัวแทนหมออนามัยทั่วประเทศ กว่า ๕,๐๐๐ คน ได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยต่อการแก้ไขเพิ่มเติม ร่าง พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ของวุฒิสภา และติดตามคว...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 23/03/2556:เวลา:09:40:35:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :21มค56
เนื้อเรื่อง :ท่านศิริชัย นายกสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานีพูด...และ ภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข(หมออนามัย)ร่วมร่าง พรบ.วิชาชีพสาธาณรสุขชุมชน ในวันที่ 21 มีนาคม 2556 ณ พระบรมรูปฯ...เดินขบวณไปหน้า รัฐสภา เพื่อสนับ พรบ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมและต่อต้านผู้ไม่หวังดีในการสนับสนุน พรบ.นี้ ...ประธานสภา กล่าวไว้กับพี่น้องชาวหมออนามัยว่า...."จะหยิบยกเอากฎหมายสาธารณสุขชุมชนขึ้นมาในการประชุมสภาเป็นกฎหมายวาระแรก.....27 มีนาคม.56 ประชุมสภาโดยมีคณะกรรมาธิการฝ่ายละ 11 คนเข้าร่วม วันที่ 19 เมย.56 ปิดประชุมสภาและลงนามในกฎหมายเพื่อลงปรมาธิไธยภายใน 20 วัน"...วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ...100...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 22/03/2556:เวลา:23:42:09:
จำนวนภาพ: 124 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :เตรียมการ
เนื้อเรื่อง : ท่านศิริชัย สายอ่อน นายกสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี ก่อนเตรียมมอบลายซื่อผู้สนับสนุน พรบ.วิชาชีพสาธารณสุขให้ สส.จักรพรรดิ์ ไชยสาส์น จำนวน 31,250 รายชื่อ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2556 วัน อสม. ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 20/03/2556:เวลา:13:55:27:
จำนวนภาพ: 10 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :มอบรายชื่อ
เนื้อเรื่อง :ท่านศิริชัย สายอ่อน นายกสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี และท่านประพัทธ์ ธรรมวงศา ประธานชมรมสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มอบลายซื่อผู้สนับสนุน พรบ.วิชาชีพสาธารณสุขให้ สส.จักรพรรดิ์ ไชยสาส์น จำนวน 31,250 รายชื่อจังหวัดอุดรธานีณ วันที่ 18 มีนาคม 2556 วัน อสม. ณ สมาคมชาวไร่อ้อย โดยท่าน รมช.สุรชัย เบ้าจรรยา มาเปิดงานและสนับสนุน พรบ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 20/03/2556:เวลา:13:54:09:
จำนวนภาพ: 6 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :สหวิชาชีพ ณ รพ.สต.
เนื้อเรื่อง : วันที่ 21 มีนาคม 2556 ณ รัฐสภา โค้งสุดท้ายแล้วที่ท่านจะได้ให้การสนับสนุนเพื่อนร่วมวิชาชีพเดียวกับท่านไม่ว่าด้วยกาย วาจา ใจ เพื่อให้สหวิชาชีพได้รักกัน สามัคคีกันอย่างแน่นแฟ้นมากขึ้น...ท่านจงพิจารณาเพื่อพี่น้องร่มอาชีพเดียวกับท่าน...วันนี้ถือว่าเป็นบทพิสูจน์อย่างมาก...ว่าท่านมีความคิดเห็นยังไงกับเพื่อนร่วมอาชีพของท่าน...คำว่าสหวิชาชีพจะแข็งแกร่งหรือไม่...บทพิสูจน์อีกบทหนึ่งที่ท่านต้องดู...มาสายดีกว่าไม่มา...
ขอบคุณสหวิชาชีพที่อยู่ร่วมกันที่อนามัยหรือ รพ.สต.ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาตลอดเกี่ยวกับ พรบ.วิชาชีพสาธารณสุข ...ขอบคุณที่ท่านยังสนับ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 19/03/2556:เวลา:10:36:19:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :พรบ
เนื้อเรื่อง :21 มีนาคม 2556

วันประกาศเกียรติยศและศักดิ์ศรี

นักสาธารณสุขไทย

100 ปี แห่งการรับใช้ประชาชน

รวมพลังกัน สามัคคีกัน

เพื่อชี้ชตาอนาคตของประชาชนและท่านเอง

...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 17/03/2556:เวลา:11:42:58:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)

|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10
       
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๑-๗๑๗๙๐๙๖
webmaster:udonlove1@hotmail.com