กิจกรรม
หัวเรื่อง :ทันข่าว..พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุข (ชุมชน) (เพิ่มเติมข้อความในทันข่าว 11 กพ. 2556)
เนื้อเรื่อง : Tasanee Boukam
ทันข่าว..พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุข (ชุมชน)
(เพิ่มเติมข้อความในทันข่าว 11 กพ. 2556)

ขอเพิ่มเติมข้อความประเด็นในบทสรุปของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) เพื่อให้นักสาธารณสุขและหมออนามัยได้รับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้อง ไม่เกิดความสับสนในกลุ่มกันเอง จนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน สรุปมติของที่ประชุมวิปรัฐบาลวันที่ 11 กพ. 2556 ให้คงถ้อยคำเดิมไว้ในสาระบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติตามที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบไปแล้ว โดยไม่ตัดถ้อยคำ เกี่ยวกับ "การตรวจวินิจฉัยและการบำบัดรักษาโรคเบื้องต้น และการประเ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 12/02/2556:เวลา:11:04:47:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :Takana Suwannatrai ได้อัพโหลดไฟล์
เนื้อเรื่อง :
เรียนสมาชิกทุกท่าน

ตามที่สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และสมาคมหมออนามัยได้มีมติร่วมกันถึงแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรยืนยันร่าง พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ... ฉบับที่ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน ๓ แนวทาง ดังนี้

๑.การขับเคลื่อนในส่วนกลาง ได้แก่การจัดทำเอกสารวิชาการ ข้อมูลข้อเท็จจริง และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อนำเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา วิปรัฐบาล วิปฝ่ายค้าน วิปวุฒิสภา โดยในส่วนนี้ สมาคมวิชาช...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 12/02/2556:เวลา:10:10:53:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :พรบ.วิชาชีพสาธขขชุมชนารณสุข
เนื้อเรื่อง :พรบ.วิชาชีพสาธขขชุมชนารณสุขชุมชน...
ประชาชนได้ประโยชน์แน่นอนครับเพราะหมออนามัยช่วยแบ่งเบาภาระและช่วยกรองผู้ป่วยที่รักษาได้ที่รพ.สต.ไม่ต้องแออัดที่รพ.ชุมชน แพทย์มีเวลาดูแลผู้ป่วยที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นครับ
Wanchai Somsak
นวก.ตรวจฉีดยา...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 12/02/2556:เวลา:10:01:00:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง : ทีมสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข 11 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 03.56 น.
เนื้อเรื่อง : Tasanee Boukam ได้อัพโหลดไฟล์
เกาะติด...สถานการณ์กฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุข (ชุมชน)

วันนี้ (11 กพ. 2556) เวลาประมาณ 10.45 น. ทีมสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข นำโดย นายกฯ ไพศาล บางชวด พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษา กรรมการบริหารสมาคมฯ และสมาชิก ซึ่งเป็นกรรมาธิการวิสามัญสัดส่วนภาคประชาชนในสองสภา ทั้งสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ทำหน้าที่ชี้แจงให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากลั่นกรองร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... ตามเอกสารหลัก 1 เป็นข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์กำลังค...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 11/02/2556:เวลา:14:32:17:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :นวก.
เนื้อเรื่อง : ล้างแผลผู้ป่วยเบาหวาน...แผลใย..มาก...ล้างหลายเดือน..หมออนามัย...เก่งจัง.. ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 19/02/2556:เวลา:15:21:33:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :นวก.ตรวจคนไข้
เนื้อเรื่อง : ความเป็นจริงที่ นวก.ช่วยตรวจรักษาเบื้องต้น...คนไข้ในอนามัยหรือ รพสต. ...เพื่อลดระบายคนไข้ไป รพช.เพื่อความสะดวกของประชาชน ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 19/02/2556:เวลา:15:39:11:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ณ รพสต.แห่งหนึ่ง
เนื้อเรื่อง :.....นวก.ต้องตรวจคนไข้ ล้างแผล ฉีดยา จ่ายยา ตรวจรักษาเบื้องต้นหรือมากกว่าเบื้องต้น ให้ ....พรบ.จะมีผลมากน้อยแค่ไหนติดตามดู พรบ.180 วัน...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 19/02/2556:เวลา:15:23:55:
จำนวนภาพ: 4 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ค่าตอบแทนใหม่ๆๆๆครับ2556
เนื้อเรื่อง :ค่าตอบแทนใหม่ๆๆๆครับ2556
วรเทพ ศิริวนารังสรรค์สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 09/02/2556:เวลา:10:50:31:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :นัดให้มีการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ 4 ชั้น 2 อา
เนื้อเรื่อง : Tasanee Boukam
ทันข่าว...พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุข (ชุมชน)
ความจริง..ความเป็นไปได้..สู่อนาตตที่เป็นจริง

เมื่อวานนี้ (7 กพ. 2556) เวลาประมาณ 15.00 น. ทีมสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข นำโดยทั่นนายกฯ ไพศาล บางชวด พร้อมด้วยผู้เขียน (ทัศนีย์ บัวคำ อุปนายกสมาคมฯ) ที่ปรึกษาสมาคม 2 ท่าน ซึ่งมี รศ.ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย ม.มหิดล, อ.ดร.ภูดิท เตชาติวัฒน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร และกรรมการอีก 3 คน มี คุณสมภพ แพทย์รักษ์ อุปนายกสมาคมฯ, คุณอเนก ทิมทับ รองเลขาธิการสมาคมฯ, คุณสมบัติ ชูเถื่อน และคุณวัชรี สุขสมบัติ กรรมการสมาคมฯ ซึ่งได้ร...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 09/02/2556:เวลา:10:34:40:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :6 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจะเป็นขั้นตอนการประชุมใหญ่ของรัฐสภา
เนื้อเรื่อง :6 กุมภาพันธ์ 2556 จะเป็นขั้นตอนการประชุมใหญ่ของรัฐสภา เราจะไปร่วมกัน....ผลักดันสนับสนุนโอกาสสุดท้ายที่จะได้ทำ
Tasanee Boukam
ทันข่าว..พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุข (ชุมชน)

..คัดค้านแก้ไข ร่าง พรบ.วิชาชีพการสาธาณณสุขชุมชน พ.ศ. ... ของวุฒิสภา

วันนี้ (4 กพ.) ทีมสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข นำโดย นายกฯ ไพศาล บางชวด พร้อมด้วยประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย คุณสำเริง จงกล และสมาชิก รวมทั้งนายกสมาคมหมออนามัย คุณสาคร นาต๊ะ และเครือข่ายหมออนามัยซึ่งเป็นตัวแทนเพื่อนๆ ชาวสา'สุข และหมออนามัย รวมกว่า 100 ชีวิต ต่างเดินทางมาจ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 05/02/2556:เวลา:11:57:11:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :สิ่งที่เราทำทุกวัน
เนื้อเรื่อง : สิ่งที่เราทำทุกวัน
อัครเดช ศรียาน สงสัยพวกเราคือเป็ด ที่ทำได้ทุกอย่าง จนใครๆก็มองว่าไม่เอาใหน ลองหยุดแล้วยืนดูห่างๆว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อ จพ. หรือ นวก. สาธารณสุข ปฎิบัติงานในขอบเขตของตัวเอง
วัน วันพุธ เวลา 23:50 น. · ถูกใจ · 5
Nopparat Suyangkul ครับน้องทำความดีไปอย่างน้อยฟ้าดินท่านมองเห็นเมื่อไม่อยู่โลกใบนี้ชาวบ้านก็กล่าวถึงก็เป็นความสุขของพวกเราตลอดไป
วัน วันพฤหัสบดี เวลา 9:49 น. ผ่าน มือถือ · ถูกใจ · 1
Khanittha Permsombut เห็นด้วยค่ะ
วัน วันพฤหัสบดี เวลา 9:57 น. · ถูกใจ
Tasanee Boukam ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 02/02/2556:เวลา:17:47:32:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :สสอ.หนองแสง โดย วอ วิชิตยศสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
เนื้อเรื่อง : ท่านสุพัฒน์ กองศรีมา สาธารณสุขอำเภอหนองแสง และตัวแทนสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี พร้อมสมาชิกอำเภอหนองแสงมอบสวัสดิการคลอดบุตรแก่สมาชิก น.ส.ดวงใจ ถาเกษสี สังกัด รพ.สต.แสงสว่าง อ.หนองแสง...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 02/02/2556:เวลา:17:40:44:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง : Takana Suwannatrai
เนื้อเรื่อง :สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข

ท่าน สว.นครพนม ดร.วิทยา อินาลา ท่านช่วยเหลือเราด้วยความแข็งขัน ขอบคุณท่าน สว. และพี่น้องชาวสาธารณสุข นครพนม ครับ ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 02/02/2556:เวลา:17:23:13:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ร่วมแสดงเจตจำนงค์ 21 มกราคม 2556 ณ รัฐสภา(สว)
เนื้อเรื่อง : ร่วมแสดงพลังให้ สว.ได้รู้ความต้องการใน พรบ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ณ รัฐสภา...ครั้งนี้แสดงให้ สว.รู้...เพราะเราให้เกียรติเขา จึงไปประมาณ 200 ท่าน ครั้งหน้าเราจะต้องไปร่วมพลังกันให้เขาเห็นความสำคัญของหมออนามัยไม่ตำกว่า 20,000 คน..จงตั้งใจแสดงให้เหล่า สว.ที่คัดค้านหรืออภิปรายโดยไม่รู้จักเราได้รู้ว่าหมออนามัยอย่างเราเป็นคนจริงใจและตั้งใจจริง..ที่จะทำ...ให้สมกับประชาชนที่เขาเคารพเรายิ่งกว่า.... ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 02/02/2556:เวลา:17:28:11:
จำนวนภาพ: 74 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :Caducee
เนื้อเรื่อง :"Caducee" คธาที่เป็นเครื่องหมายแห่งความประพฤติดี เป็นเครื่องหมายแห่งความรุ่งเรืองเฟื่องฟูและการค้าขาย

1. ตัวคธา เปรียบด้วยอำนาจ

2. งู เปรียบด้วยความรอบรู้

3. ปีกสองปีก เปรียบด้วยความขยันขันแข็ง คล่องแคล่วทะมัดทะแมง
...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 22/01/2556:เวลา:11:55:12:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :Somsak Cheung
เนื้อเรื่อง :
ทำไม? ควรต้องมีคำว่า "ตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษาพยาบาลเบื้องต้น " ไว้ใน พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.........

เหตุผลก็เพราะว่า....บริบทที่แท้จริงของอนามัยในปัจจุบัน คือต้องทำงานแบบผสมผสานคือ รักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู คุ้มครองผู้บริโภค แต่ที่อนามัยยังกังวลกับบทบาทการรักษาที่ยังไม่มีพยาบาลทำ หรือหากมีพยาบาลทำก็ต้องช่วย...ช่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วย ก็เพราะเราไม่อาจวางตัวนิ่งเฉยดูดายให้งาน Over lode อยู่กับใครได้ อีกทั้งการรักษาที่กระทรวงฯ ออกระเบียบฯ มาตั้งแต่ ปี 2539 (ไม่อัพเดท) มอบหมายให้อนามัยกระทำต่อผู้ป่วยนั้น ไม่สัมพันธ์กัน กลับกลา...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 30/01/2556:เวลา:20:34:56:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :เจ้าหน้าสาธารณสุขต้องหยุด
เนื้อเรื่อง : เจ้าหน้าสาธารณสุขต้องหยุดให้การ......รักประชาชนรักหมออนามัย สิ่งที่ห้าม เราต้องทำเพื่อประชาชน แต่เขาห้ามเรา นึกถึงประโยชน์ของใคร....ประชาชนต้องมาก่อน ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 27/01/2556:เวลา:19:07:13:
จำนวนภาพ: 10 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :21 มกราคม 2556 สว.คัดค้านกลุ่มย่อย
เนื้อเรื่อง : ประชุมร่าง พรบ. 21 มกราคม 2556 เข้าวาระโดยมร สว.คัดค้านการอภอิปราย...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 27/01/2556:เวลา:18:58:26:
จำนวนภาพ: 6 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง : พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ...
เนื้อเรื่อง : วุฒิสภา ลงมติวาระที่3 รับร่างการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วครับ ด้วยคะแนน 64 ต่อ 23 งดออกเสียง 2 — กับ
สรุปก็คือ ร่าง พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ... ซึ่งกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 ที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาในวาระ 2 เป็นการแปรญัตติของ ส.ว.ที่เสนอขอแปรญัตติไว้ 4 กลุ่ม และกรรมาธิการเสียงข้างน้อยได้สงวนความเห็นไว้เพื่อขอ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 27/01/2556:เวลา:18:54:02:
จำนวนภาพ: 7 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :Takana Suwannatrai
เนื้อเรื่อง :ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ พรบ.วิชาชีพสาธารณสุข ที่ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภา เพื่อประกอบการนำเสนอข้อมูลแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ข้อมูลนี้จำเป็นมาก ขอให้ท่าตอบ พร้อมทั้งแชร์ให้พวกเราได้ตอบคำถามกันอย่างทั่วถึงด้วยครับ ผมจะตัดยอดครั้งแรก เพื่อสรุปเสนอ รมช. สาธารณสุข และวิปรัฐบาล ในเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. วันที่ ๒๙ มกราคม ๕๖ นะครับ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGxhX1gwSUp5UUFNVlR2X3NsSnUyd2c6MQ...(อ่านเพิ่มเติม)


วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 27/01/2556:เวลา:18:39:59:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :เก็บตกหลังงาน
เนื้อเรื่อง : ภาพ 15 มกราคม 2556 เก็บตกหลังประชุม พรบ. กด LIKE เลยงานนี้..ช่วยกันครับ...สู้ไม่ถอยเพื่อประชาชน เพื่อความหวังของประชาชน จะได้ปลอดโรคภัยไข้เจ็บ จาก จนท.ที่มีวิชาชีพที่ถูกต้อง ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 17/01/2556:เวลา:13:53:10:
จำนวนภาพ: 14 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :คณะกรรมการ4
เนื้อเรื่อง :คณะกรรมการบริหาร พรบ.วิชาชีพสาธารณสุข ร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นให้ที่ประชุมทราบ ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 17/01/2556:เวลา:13:48:55:
จำนวนภาพ: 7 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :อ.ทัศนีย์
เนื้อเรื่อง : อ.ทัศนีย์ร่วมแสดง อภิปรายความเป็นไปเป็นมาของ พรบ.วิชาชีพ การต่อสู้ที่ยาวนาน ของ พรบ....(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 17/01/2556:เวลา:13:38:58:
จำนวนภาพ: 17 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :คณะผู้บริหาร
เนื้อเรื่อง : คณะกรรมการบริหารชมรมและสมาคมรวมถ่ายรูปเพื่อแสดงถึงเจตจำนงค์ที่จะเดินไปด้วยกันอย่างไม่มีข้อแม้หรือความแตกแยก ยืน และเดินไปพร้อมกัน ที่จะเป็นวิชาชีพที่แข็งแกร่ง ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 17/01/2556:เวลา:13:34:13:
จำนวนภาพ: 11 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ลงทะเบียน 14 มกราคม 2556
เนื้อเรื่อง : ฝ่ายลงทะเบียนวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2556 มีผู้มาลงทะเบียนกันอย่างคับคั่ง พร้อมกันที่จะสนับสนุน พรบ.วิชาชีพสาธารณสุขอย่างเต็มที่เต็มแรงกาย และแรงใจ พร้อมกันที่จะสนับสนุนโดยไม่มีข้อแม้ใด คนมาเกินเป้าหมาย 800 คน เป็น พันกว่าคน...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 17/01/2556:เวลา:13:26:53:
จำนวนภาพ: 14 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :คณะอาจารย์
เนื้อเรื่อง : คณะอาจารย์จากมหาลัยและวิทยาลัยสาธารณสุขสิริธรรวมอภิปรายและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ พรบ.วิชาชีพ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 17/01/2556:เวลา:13:24:11:
จำนวนภาพ: 9 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประธานเปิดงาน
เนื้อเรื่อง : โดยรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข ขอนแก่น...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 17/01/2556:เวลา:12:11:55:
จำนวนภาพ: 20 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :บรรยากาศในการประชุม
เนื้อเรื่อง :จนท.สา,สุขหลั่งไหลกันมา รวมกันเป็นหนึ่ง เพื่อสนับสนุน พรบ.วิชาชีพ ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 17/01/2556:เวลา:12:09:50:
จำนวนภาพ: 21 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประชุมเตรียมงาน
เนื้อเรื่อง : คณะกรรมการประชุมเตรียมงานวันที่ 13 มกราคม 2556 เพิ่มเติม โดยมีนายกสมาคมและอุปนายกเข้าร่วมประชุม...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 17/01/2556:เวลา:12:06:54:
จำนวนภาพ: 21 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ฝ่ายลงทะเบียน 13 มกราคม 2556
เนื้อเรื่อง : จำนวนคนมาลงทะเบียนเริ่มเดินทางมาตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2556 จำนวนไม่น้อย ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 17/01/2556:เวลา:14:17:17:
จำนวนภาพ: 7 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :13-15 มกราคม 2556 ประชุม พรบ.วิชาชีพ อุดรธานี
เนื้อเรื่อง : ร่วมประสานสามัคคี...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 17/01/2556:เวลา:12:08:54:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :สมัครสมาชิกแล้วได้อะไร
เนื้อเรื่อง : สมัครสมาชิกสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานีหรือของประเทศแล้วได้อะไร.....มีคำตอบให้.....ลองอ่านดู....ท่านจะคิดยังไงก็เป็นสิทธิของท่าน ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 23/08/2561:เวลา:10:47:45:
จำนวนภาพ: 1 ภาพ(ดูภาพ)
หัวเรื่อง :ประชุมเตรียมพร้อมงาน พรบ.วิชาชีพสาธารณสุข 13-15 มกราคม 2556
เนื้อเรื่อง : เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ท่านประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยภาคอีสาน นายกสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี กรรมการสมาคมฯ สาธารณสุขอำเภอในเขตจังหวัดอุดรธานี ได้ประชุม หารือ เพื่อเตรียมงาน โครงการ"เส้นทางเดินของนักสาธารณสุข(Road Map) ก้าวสู่ผู้ประกอบวิชาชีพ" ๑๓-๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ หมออนามัยทั่วประเทศที่จะมาร่วมโครงการดังกล่าว ที่จังหวัดอุดรธานี ...(อ่านเพิ่มเติม)

วัน/เดือน/ปี ที่ Upload: 09/01/2556:เวลา:17:55:28:
จำนวนภาพ: 21 ภาพ(ดูภาพ)

|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10
       
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๑-๗๑๗๙๐๙๖
webmaster:udonlove1@hotmail.com